Fotoaparato įjungimas

Kai fotoaparatas įjungiamas pirmą kartą, rodomas kalbos pasirinkimo ekranas. Pasirinkite kalbą ir nustatykite fotoaparato laikrodį (kol nenustatytas laikrodis, negalima atlikti jokių kitų veiksmų).

 1. Įjunkite fotoaparatą.
  • Bus rodomas [ Language ] pasirinkimo ekranas.
 2. Pasirinkite kalbą.
  • Paspauskite 1 arba 3 , kad paryškintumėte norimą kalbą, ir paspauskite J (galimos kalbos skiriasi priklausomai nuo šalies ar regiono, kuriame fotoaparatas buvo įsigytas iš pradžių).
  • Bus rodomas [ Laiko juosta ] ekranas.
 3. Pasirinkite laiko juostą.
  • Paspauskite 1 arba 3 , kad pasirinktumėte laiko juostą, ir paspauskite J .
  • Ekrane rodomi pasirinkti miestai pasirinktoje zonoje ir skirtumas tarp laiko pasirinktoje zonoje ir UTC.
  • Bus rodomas [ Datos formatas ] ekranas.
 4. Pasirinkite datos formatą.
  • Pažymėkite norimą datos (metų, mėnesio ir dienos) rodymo tvarką ir paspauskite J .
  • Bus rodomas ekranas [ Vasaros laikas ].
 5. Įjunkite arba išjunkite vasaros laiką.
  • Pažymėkite [ On ] (vasaros laikas įjungtas) arba [ Off ] (vasaros laikas išjungtas) ir paspauskite J .
  • Pasirinkus [ On ], laikrodis pasukamas viena valanda į priekį; norėdami anuliuoti efektą, pasirinkite [ Išjungta ].
  • Bus rodomas [ Data ir laikas ] ekranas.
 6. Nustatykite laikrodį.
  • Paspauskite 4 arba 2 , kad paryškintumėte datos ir laiko elementus, ir paspauskite 1 arba 3 , kad juos pakeistumėte.
  • Paspauskite J , kad patvirtintumėte datos ir laiko nustatymą.
  • Pranešimas [ Atlikta. ] bus rodomas ir fotoaparatas persijungs į fotografavimo režimą.

1 piktograma

Mirksinti 1 piktograma fotografavimo ekrane rodo, kad fotoaparato laikrodis buvo nustatytas iš naujo. Su naujomis nuotraukomis įrašyta data ir laikas bus neteisingi; naudokite sąrankos meniu parinktį [ Laiko juosta ir data ] > [ Data ir laikas ], kad nustatytumėte teisingą laiką ir datą. Kameros laikrodis maitinamas nepriklausoma laikrodžio baterija. Laikrodžio baterija įkraunama, kai pagrindinė baterija yra įdėta į fotoaparatą. Įkrauti reikia apie 2 dienas. Įkrovus, laikrodis bus maitinamas maždaug mėnesį.