Mirgėjimo mažinimo fotografavimas

 1. G mygtukas
 2. C nuotraukų fotografavimo meniu

Pasirinkę [ On ], sumažinkite mirgėjimo iš tokių šviesos šaltinių, kaip fluorescencinės arba gyvsidabrio garų lempos, poveikį.

 • Mirgėjimas gali sukelti netolygią ekspoziciją arba (nuotraukose, darytose nepertraukiamo atleidimo režimais) nenuoseklią ekspoziciją ar spalvas.
 • Atkreipkite dėmesį, kad kadrų dažnis fotografuojant serijomis gali sumažėti arba tapti nepastovus, kai pasirenkama [ On ].

Mirgėjimo mažinimo fotografavimas nuotraukų fotografavimo meniu

 • Atsižvelgiant į šviesos šaltinį, mirgėjimo mažinimas gali šiek tiek atidėti užrakto atsaką.
 • Mirgėjimo mažinimas gali aptikti mirgėjimą esant 100 ir 120 Hz (atitinkamai susietas su 50 ir 60 Hz kintamosios srovės maitinimo šaltiniais). Jei fotografuojant serijomis pasikeičia maitinimo dažnis, norimų rezultatų gali nepavykti pasiekti.
 • Mirgėjimas gali būti neaptiktas arba norimi rezultatai gali būti nepasiekti, atsižvelgiant į šviesos šaltinį ir fotografavimo sąlygas, pavyzdžiui, kai scenos yra ryškiai apšviestos arba su tamsiu fonu.
 • Norimų rezultatų taip pat gali nepavykti pasiekti naudojant dekoratyvinius apšvietimo ekranus ir kitą nestandartinį apšvietimą.

[Mirgėjimo mažinimo fotografavimas] nuotraukų fotografavimo meniu: Apribojimai

Kai kuriomis sąlygomis, įskaitant:

 • Atleidimo režimui pasirinktas [ Continuous H (Extended) ]
 • [ Įjungta ] yra pasirinkta [ Silent photography ] fotografavimo meniu
 • [ Įjungta ] yra pasirinkta [ Silent photography ] atitinkamame submeniu fotografuojant su intervaliniu laikmačiu, įrašant vaizdo įrašą su laiko intervalu arba perjungiant fokusą.
 • HDR įjungtas
 • Ekspozicijos delsos režimas įjungtas