b2: Centrinis svertinis plotas

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkus [ Center-weighted metering ], fotoaparatas, nustatydamas ekspoziciją, didžiausią svorį priskiria sričiai, esančiai fotografavimo ekrano centre. Pasirinktinis nustatymas b2 [ Centrinis svertinis plotas ] naudojamas norint pasirinkti didžiausio svorio ploto dydį, kai pasirenkamas [ Centrinis matavimas ].

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus