Kameros ekranai

Iliustracijos tikslais ekranai rodomi, kai šviečia visi indikatoriai.

Monitorius

Foto režimas

1Fotografavimo režimas (Režimo parinkiklis )
2Lankstus programos indikatorius (P (užprogramuotas automatinis) )
3AF srities skliaustai (AF srities režimas )
4Blykstės režimas (Blykstės režimai )
5Intervalo laikmačio indikatorius (Fotografavimas intervaliniu laikmačiu )
1 piktograma (1 piktograma )
„Nėra atminties kortelės“ indikatorius (Baterijos ir atminties kortelės įdėjimas ,Neįdėta atminties kortelė )
6Atleidimo režimas (Išleidimo režimas )
7Fokusavimo taškas (Fotografavimas ( b automatinis) ,AF srities režimas )
8Fokusavimo režimas (Fokusavimo režimas )
9AF srities režimas (AF srities režimas )
10Aktyvus skaitmeninis apšvietimas (Aktyvus D-Lighting )
11Vaizdo valdymas (Nustatykite vaizdo valdymą )
12Bluetooth ryšio indikatorius (Prisijunkite prie išmaniojo įrenginio )
Lėktuvo rėžimas (Lėktuvo rėžimas )

13Baltos spalvos balansas (Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas )
14Vaizdo sritis (Pasirinkite vaizdo sritį )
15Paveikslėlio dydis (Paveikslėlio dydis )
16Vaizdo kokybė (Vaizdo kokybė )
17i piktograma (i meniu )
18Ekspozicijos ir blykstės kadrų indikatorius ( Ekspozicijos ir blykstės gretinimas )
WB fotografavimo serijomis indikatorius ( Baltos spalvos balanso fotografavimas )
ADL sklendės indikatorius ( ADL skliausteliuose )
HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )
Kelių ekspozicijos indikatorius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )
19Kadrų skaičius ekspozicijos ir blykstės serijų sekoje ( Ekspozicijos ir blykstės gretinimas )
Kadrų skaičius baltos spalvos balanso gretinimo sekoje ( Baltos spalvos balanso fotografavimas )
Kadrų skaičius ADL kadrų sekoje ( ADL skliausteliuose )
HDR ekspozicijos skirtumas ( HDR nuotraukų darymas )
Daugkartinio ekspozicijos skaičius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )
20Ekspozicijos indikatorius
Poveikis (Ekspozicijos indikatoriai )
Ekspozicijos kompensavimas (Ekspozicijos kompensavimo ratukas )
automatinis gretinimas (Automatinis kadravimas )

21Blykstės parengties indikatorius (Naudojant fotoaparato blykstę )
22„k“ (pasirodo, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų;Likusių parodymų skaičius )
23Likusių parodymų skaičius (Likusių parodymų skaičius ,Atminties kortelės talpa )
24Wi-Fi ryšio indikatorius (Wi-Fi ryšys )
Nuotolinio valdymo pulto prijungimo indikatorius (Prisijungiama pirmą kartą: poravimas )
25ISO jautrumas (ISO jautrumo ratukas )
26ISO jautrumo indikatorius (ISO jautrumo ratukas )
Automatinis ISO jautrumo indikatorius (ISO jautrumo nustatymai )
27Ekspozicijos kompensavimo indikatorius (Ekspozicijos kompensavimo ratukas )
28Blykstės kompensavimo indikatorius (Blykstės kompensavimas )
29Subjekto sekimo AF (Subjekto sekimo AF )
30Diafragma (A (automatinis diafragmos prioritetas) ,M (rankinis) )
31Užrakto greitis (S (užrakto pirmumo automatinis) ,M (rankinis) )
32Blykstės sinchronizavimo indikatorius (e1: blykstės sinchronizavimo greitis )
33FV užrakto indikatorius (FV užraktas )
34Matavimas (Matavimas )
35Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas (Ekspozicijos užraktas )

36Baterijos indikatorius (Baterijos lygis )
37USB maitinimo tiekimas (USB maitinimo tiekimas )
38Mirgėjimo aptikimas (Mirgėjimo mažinimo fotografavimas )
39Užrakto tipas (d4: užrakto tipas )
Tyli fotografija (Tyli fotografija )
40Ekspozicijos delsos režimas (d3: Ekspozicijos delsos režimas )
41Fokusavimo indikatorius (Rankinis fokusavimas )
42Vibracijos mažinimas (Vibracijos mažinimas )
43Fotografavimas lietimu (Jutikliniai valdikliai ,Jutiklinis užraktas )
44Tiesioginio vaizdo peržiūros indikatorius (d7: pritaikykite nustatymus tiesioginiam vaizdui )
45Įspėjimas apie temperatūrą

Temperatūros įspėjimai

  • Jei fotoaparato temperatūra pakyla, bus rodomas temperatūros įspėjimas ir atgalinės atskaitos laikmatis. Kai laikmatis pasieks nulį, fotografavimo ekranas išsijungs.
  • Pasiekus trisdešimties sekundžių ribą, laikmatis tampa raudonas. Kai kuriais atvejais laikmatis gali būti rodomas iškart įjungus fotoaparatą.

Neįdėta atminties kortelė

Jei atminties kortelė neįdėta, fotografavimo ekrane pasirodys indikatorius „nėra atminties kortelės“ ir [–E–] .


Informacinis ekranas

1Fotografavimo režimas (Režimo parinkiklis )
2Lankstus programos indikatorius (P (užprogramuotas automatinis) )
3Užrakto greitis (S (užrakto pirmumo automatinis) ,M (rankinis) )
4Diafragma (A (automatinis diafragmos prioritetas) ,M (rankinis) )
5Ekspozicijos indikatorius
Poveikis (Ekspozicijos indikatoriai )
Ekspozicijos kompensavimas (Ekspozicijos kompensavimo ratukas )
Ekspozicijos ir blykstės gretinimas ( Ekspozicijos ir blykstės gretinimas )
WB sklendė ( Baltos spalvos balanso fotografavimas )
ADL skliaustai ( ADL skliausteliuose )
6Blykstės sinchronizavimo indikatorius (e1: blykstės sinchronizavimo greitis )

7Blykstės kompensavimo indikatorius (Blykstės kompensavimas )
8Ekspozicijos kompensavimo indikatorius (Ekspozicijos kompensavimo ratukas )
Ekspozicijos kompensavimo vertė (Ekspozicijos kompensavimo ratukas )
9Ekspozicijos ir blykstės kadrų indikatorius ( Ekspozicijos ir blykstės gretinimas )
WB fotografavimo serijomis indikatorius ( Baltos spalvos balanso fotografavimas )
ADL sklendės indikatorius ( ADL skliausteliuose )
HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )
Kelių ekspozicijos indikatorius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )
10„k“ (pasirodo, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų;Likusių parodymų skaičius )
11Likusių parodymų skaičius (Likusių parodymų skaičius ,Atminties kortelės talpa )
12i piktograma (i meniu )
13ISO jautrumas (ISO jautrumo ratukas )
14ISO jautrumo indikatorius (ISO jautrumo ratukas )
Automatinis ISO jautrumo indikatorius (ISO jautrumo nustatymai )
15FV užrakto indikatorius (FV užraktas )
16Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas (Ekspozicijos užraktas )

17Bluetooth ryšio indikatorius (Prisijunkite prie išmaniojo įrenginio )
Lėktuvo rėžimas (Lėktuvo rėžimas )
18Wi-Fi ryšio indikatorius (Wi-Fi ryšys )
Nuotolinio valdymo pulto prijungimo indikatorius (Prisijungiama pirmą kartą: poravimas )
19Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo indikatorius (Ilgos ekspozicijos NR )
20Užrakto tipas (d4: užrakto tipas )
Tyli fotografija (Tyli fotografija )
21Ekspozicijos delsos režimas (d3: Ekspozicijos delsos režimas )
22Intervalo laikmačio indikatorius (Fotografavimas intervaliniu laikmačiu )
1 piktograma (1 piktograma )
23Blykstės valdymo režimas (Blykstės valdymo režimas )
24„pyptelėjimo“ indikatorius (Pyptelėjimo parinktys )
25Baterijos indikatorius (Baterijos lygis )
26USB maitinimo tiekimas (USB maitinimo tiekimas )
27Wi-Fi ryšys (Wi-Fi ryšys )
28Atleidimo režimas (Išleidimo režimas )
29AF srities režimas (AF srities režimas )
30Fokusavimo režimas (Fokusavimo režimas )
31Vibracijos mažinimas (Vibracijos mažinimas )
32Aktyvus skaitmeninis apšvietimas (Aktyvus D-Lighting )
33Matavimas (Matavimas )
34Paveikslėlio dydis (Paveikslėlio dydis )
35Baltos spalvos balansas (Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas )
36Nustatyti vaizdo valdymą (Nustatykite vaizdo valdymą )
37Vaizdo kokybė (Vaizdo kokybė )
38Blykstės režimas (Blykstės režimai )
39Įspėjimas apie temperatūrą

Vaizdo įrašo režimas

1Įrašymo indikatorius (Vaizdo įrašų įrašymas ( b automatinis) )
„Nėra vaizdo“ indikatorius (0 piktograma )
2Išorinis įrašymo valdymas (Diktofonai )
3Kadro dydis ir sparta / vaizdo įrašo kokybė (Kadro dydis ir sparta / vaizdo įrašo kokybė )
4Likęs laikas (Vaizdo įrašų įrašymas ( b automatinis) )
5Laiko kodas (Laiko kodas )
6Failo pavadinimas (Failų pavadinimai )
7Vėjo triukšmo mažinimas (Vėjo triukšmo mažinimas )
8Išleidimo režimas (nejudantis fotografavimas;Atleidimo režimas (išsaugoti kadrą) )
9Garso lygis (Mikrofono jautrumas )
10Mikrofono jautrumas (Mikrofono jautrumas )
11Dažnio atsakas (Dažnio atsakas )
12Elektroninis VR indikatorius (Elektroninis VR )
13Paryškinti ekraną (g5: Paryškinkite ekraną )

Vaizdo ieškiklis

Foto režimas

1Baterijos indikatorius (Baterijos lygis )
2Vibracijos mažinimas (Vibracijos mažinimas )
3Blykstės režimas (Blykstės režimai )
4Atleidimo režimas (Išleidimo režimas )
5Fokusavimo režimas (Fokusavimo režimas )
6AF srities režimas (AF srities režimas )
7Aktyvus skaitmeninis apšvietimas (Aktyvus D-Lighting )
8Vaizdo valdymas (Nustatykite vaizdo valdymą )
9Baltos spalvos balansas (Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas )
10Vaizdo kokybė (Vaizdo kokybė )
11Paveikslėlio dydis (Paveikslėlio dydis )
12Vaizdo sritis (Pasirinkite vaizdo sritį )

13Bluetooth ryšio indikatorius (Prisijunkite prie išmaniojo įrenginio )
Lėktuvo rėžimas (Lėktuvo rėžimas )
14Wi-Fi ryšio indikatorius (Wi-Fi ryšys )
Nuotolinio valdymo pulto prijungimo indikatorius (Prisijungiama pirmą kartą: poravimas )
15Fokusavimo taškas (Fotografavimas ( b automatinis) ,AF srities režimas )
16Ekspozicijos ir blykstės kadrų indikatorius ( Ekspozicijos ir blykstės gretinimas )
WB fotografavimo serijomis indikatorius ( Baltos spalvos balanso fotografavimas )
ADL sklendės indikatorius ( ADL skliausteliuose )
HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )
Kelių ekspozicijos indikatorius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )
17Subjekto sekimo AF (Subjekto sekimo AF )
18Kadrų skaičius ekspozicijos ir blykstės gretinimo sekoje ( Ekspozicijos ir blykstės gretinimas )
Kadrų skaičius baltos spalvos balanso serijų sekoje ( Baltos spalvos balanso fotografavimas )
Kadrų skaičius ADL kadrų sekoje ( ADL skliausteliuose )
HDR ekspozicijos skirtumas ( HDR nuotraukų darymas )
Daugkartinio poveikio skaičius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )

19Blykstės parengties indikatorius (Naudojant fotoaparato blykstę )
20„k“ (pasirodo, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų;Likusių parodymų skaičius )
21Likusių parodymų skaičius (Likusių parodymų skaičius ,Atminties kortelės talpa )
22ISO jautrumas (ISO jautrumo ratukas )
23ISO jautrumo indikatorius (ISO jautrumo ratukas )
Automatinis ISO jautrumo indikatorius (ISO jautrumo nustatymai )
24Ekspozicijos kompensavimo indikatorius (Ekspozicijos kompensavimo ratukas )
25Blykstės kompensavimo indikatorius (Blykstės kompensavimas )
26Ekspozicijos indikatorius
Poveikis (Ekspozicijos indikatoriai )
Ekspozicijos kompensavimas (Ekspozicijos kompensavimo ratukas )
automatinis gretinimas (Automatinis kadravimas )
27Diafragma (A (automatinis diafragmos prioritetas) ,M (rankinis) )
28Užrakto greitis (S (užrakto pirmumo automatinis) ,M (rankinis) )
29Blykstės sinchronizavimo indikatorius (e1: blykstės sinchronizavimo greitis )
30Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas (Ekspozicijos užraktas )
31Lankstus programos indikatorius (P (užprogramuotas automatinis) )
32Fotografavimo režimas (Režimo parinkiklis )
33Matavimas (Matavimas )

34Fokusavimo indikatorius (Rankinis fokusavimas )
35FV užrakto indikatorius (FV užraktas )
36Ekspozicijos delsos režimas (d3: Ekspozicijos delsos režimas )
37Užrakto tipas (d4: užrakto tipas )
Tyli fotografija (Tyli fotografija )
38Mirgėjimo aptikimas (Mirgėjimo mažinimo fotografavimas )
39Intervalo laikmačio indikatorius (Fotografavimas intervaliniu laikmačiu )
1 piktograma (1 piktograma )
„Nėra atminties kortelės“ indikatorius (Baterijos ir atminties kortelės įdėjimas ,Neįdėta atminties kortelė )
40Įspėjimas apie temperatūrą
41AF srities skliaustai (AF srities režimas )
42Tiesioginio vaizdo peržiūros indikatorius (d7: pritaikykite nustatymus tiesioginiam vaizdui )

Vaizdo įrašo režimas

1Elektroninis VR indikatorius (Elektroninis VR )
2Kadro dydis ir sparta / vaizdo įrašo kokybė (Kadro dydis ir sparta / vaizdo įrašo kokybė )
3Failo pavadinimas (Failų pavadinimai )
4Išorinis įrašymo valdymas (Diktofonai )
5Įrašymo indikatorius (Vaizdo įrašų įrašymas ( b automatinis) )
„Nėra vaizdo“ indikatorius (0 piktograma )
6Laiko kodas (Laiko kodas )
7Likęs laikas (Vaizdo įrašų įrašymas ( b automatinis) )
8Išleidimo režimas (nejudantis fotografavimas;Atleidimo režimas (išsaugoti kadrą) )
9Garso lygis (Mikrofono jautrumas )
10Mikrofono jautrumas (Mikrofono jautrumas )
11Dažnio atsakas (Dažnio atsakas )
12Vėjo triukšmo mažinimas (Vėjo triukšmo mažinimas )
13Paryškinti ekraną (g5: Paryškinkite ekraną )