Kameros ekranai

Iliustracijos tikslais ekranai rodomi, kai šviečia visi indikatoriai.

Monitorius

Nuotraukų režimas

1Fotografavimo režimas ( režimo parinkiklis )
2Lankstus programos indikatorius ( P (užprogramuotas automatinis) )
3AF srities skliaustai ( AF srities režimas )
4Blykstės režimas ( blykstės režimai )
5Intervalinio laikmačio indikatorius ( fotografavimas intervalo laikmačiu )
1 piktograma ( 1 piktograma )
Indikatorius „Nėra atminties kortelės“ (įdedamas baterija ir atminties kortelė , neįdėta atminties kortelė )
6Atleidimo režimas ( Atleidimo režimas )
7Fokusavimo taškas ( fotografavimas ( b automatinis) , AF srities režimas )
8Fokusavimo režimas ( fokusavimo režimas )
9AF srities režimas ( AF srities režimas )
10Aktyvus D-Lighting ( Active D-Lighting )
11Vaizdo valdymas ( Nustatyti vaizdo valdymą )
12Bluetooth ryšio indikatorius ( Prisijungti prie išmaniojo įrenginio )
Lėktuvo režimas ( Lėktuvo režimas )

13Baltos spalvos balansas ( baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas )
14Vaizdo sritis ( Pasirinkite vaizdo sritį )
15Vaizdo dydis ( Vaizdo dydis )
16Vaizdo kokybė ( Vaizdo kokybė )
17i piktograma ( i meniu )
18Ekspozicijos ir blykstės gretinimo indikatorius ( Ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )
Baltos spalvos balanso serijų indikatorius ( baltos spalvos balanso fotografavimas )
ADL serijos indikatorius ( ADL bracketing )
HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )
Kelių ekspozicijos indikatorius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )
19Kadrų skaičius ekspozicijos ir blykstės gretinimo sekoje ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )
Kadrų skaičius baltos spalvos balanso gretinimo sekoje ( baltos spalvos balanso serijų fotografavimas )
Kadrų skaičius ADL kadrų sekoje ( ADL kadrų serija )
HDR ekspozicijos skirtumas ( HDR nuotraukų darymas )
Daugkartinės ekspozicijos skaičius ( kartotinės ekspozicijos kūrimas )
20Ekspozicijos indikatorius
Ekspozicija ( ekspozicijos indikatoriai )
Ekspozicijos kompensavimas ( ekspozicijos kompensavimo ratukas )
Automatinis serijų fotografavimas ( automatinis serijų keitimas )

21Blykstės parengties indikatorius ( naudojant fotoaparato blykstę )
22„k“ (rodoma, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų; likusių ekspozicijų skaičius )
23Likusių ekspozicijų skaičius ( likusių ekspozicijų skaičius , atminties kortelės talpa )
24Wi-Fi ryšio indikatorius ( Wi-Fi ryšys )
Nuotolinio valdymo pulto prijungimo indikatorius ( Prisijungimas pirmą kartą: poravimas )
25ISO jautrumas ( ISO jautrumo ratukas )
26ISO jautrumo indikatorius ( ISO jautrumo ratukas )
Automatinis ISO jautrumo indikatorius ( ISO jautrumo nustatymai )
27Ekspozicijos kompensavimo indikatorius ( ekspozicijos kompensavimo ratukas )
28Blykstės kompensavimo indikatorius ( Blykstės kompensavimas )
29Subject-tracking AF ( Subject-tracking AF )
30Diafragma ( A (diafragmos pirmumo automatinis) , M (rankinis) )
31Užrakto greitis ( S (užrakto pirmumo automatinis) , M (rankinis )
32Blykstės sinchronizavimo indikatorius ( e1: blykstės sinchronizavimo greitis )
33FV užrakto indikatorius ( FV užraktas )
34Matavimas ( Matavimas )
35Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas ( ekspozicijos užraktas )

36Baterijos indikatorius ( Baterijos lygis )
37USB maitinimo tiekimas ( USB maitinimo tiekimas )
38Mirgėjimo aptikimas ( mirgėjimo mažinimo fotografavimas )
39Užrakto tipas ( d4: užrakto tipas )
Tyli fotografija ( Tyli fotografija )
40Ekspozicijos delsos režimas ( d3: ekspozicijos delsos režimas )
41Fokusavimo indikatorius ( rankinis fokusavimas )
42Vibracijos mažinimas ( Vibracijos mažinimas )
43Fotografavimas lietimu ( jutikliniai valdikliai , jutiklinis užraktas )
44Tiesioginio vaizdo peržiūros indikatorius ( d7: Taikyti nustatymus tiesioginiam vaizdui )
45Įspėjimas apie temperatūrą

Temperatūros įspėjimai

  • Jei fotoaparato temperatūra pakyla, bus rodomas temperatūros įspėjimas ir atgalinės atskaitos laikmatis. Kai laikmatis pasieks nulį, fotografavimo ekranas išsijungs.
  • Pasiekus trisdešimties sekundžių ribą, laikmatis tampa raudonas. Kai kuriais atvejais laikmatis gali būti rodomas iškart įjungus fotoaparatą.

Neįdėta atminties kortelė

Jei atminties kortelė neįdėta, fotografavimo ekrane pasirodys indikatorius „nėra atminties kortelės“ ir [–E–] .


Informacinis ekranas

1Fotografavimo režimas ( režimo parinkiklis )
2Lankstus programos indikatorius ( P (užprogramuotas automatinis) )
3Užrakto greitis ( S (užrakto pirmumo automatinis) , M (rankinis )
4Diafragma ( A (diafragmos pirmumo automatinis) , M (rankinis) )
5Ekspozicijos indikatorius
Ekspozicija ( ekspozicijos indikatoriai )
Ekspozicijos kompensavimas ( ekspozicijos kompensavimo ratukas )
Ekspozicijos ir blykstės gretinimas ( Ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )
Baltos spalvos balanso fotografavimas serijomis
ADL skliaustai ( ADL bracketing )
6Blykstės sinchronizavimo indikatorius ( e1: blykstės sinchronizavimo greitis )

7Blykstės kompensavimo indikatorius ( Blykstės kompensavimas )
8Ekspozicijos kompensavimo indikatorius ( ekspozicijos kompensavimo ratukas )
Ekspozicijos kompensavimo vertė ( ekspozicijos kompensavimo ratukas )
9Ekspozicijos ir blykstės gretinimo indikatorius ( Ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )
Baltos spalvos balanso serijų indikatorius ( baltos spalvos balanso fotografavimas )
ADL serijos indikatorius ( ADL bracketing )
HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )
Kelių ekspozicijos indikatorius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )
10„k“ (rodoma, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų; likusių ekspozicijų skaičius )
11Likusių ekspozicijų skaičius ( likusių ekspozicijų skaičius , atminties kortelės talpa )
12i piktograma ( i meniu )
13ISO jautrumas ( ISO jautrumo ratukas )
14ISO jautrumo indikatorius ( ISO jautrumo ratukas )
Automatinis ISO jautrumo indikatorius ( ISO jautrumo nustatymai )
15FV užrakto indikatorius ( FV užraktas )
16Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas ( ekspozicijos užraktas )

17Bluetooth ryšio indikatorius ( Prisijungti prie išmaniojo įrenginio )
Lėktuvo režimas ( Lėktuvo režimas )
18Wi-Fi ryšio indikatorius ( Wi-Fi ryšys )
Nuotolinio valdymo pulto prijungimo indikatorius ( Prisijungimas pirmą kartą: poravimas )
19Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo indikatorius ( Ilgos ekspozicijos NR )
20Užrakto tipas ( d4: užrakto tipas )
Tyli fotografija ( Tyli fotografija )
21Ekspozicijos delsos režimas ( d3: ekspozicijos delsos režimas )
22Intervalinio laikmačio indikatorius ( fotografavimas intervalo laikmačiu )
1 piktograma ( 1 piktograma )
23Blykstės valdymo režimas ( Blykstės valdymo režimas )
24„Pyptelėjimo“ indikatorius ( pyptelėjimo parinktys )
25Baterijos indikatorius ( Baterijos lygis )
26USB maitinimo tiekimas ( USB maitinimo tiekimas )
27Wi-Fi ryšys ( Wi-Fi ryšys )
28Atleidimo režimas ( Atleidimo režimas )
29AF srities režimas ( AF srities režimas )
30Fokusavimo režimas ( fokusavimo režimas )
31Vibracijos mažinimas ( Vibracijos mažinimas )
32Aktyvus D-Lighting ( Active D-Lighting )
33Matavimas ( Matavimas )
34Vaizdo dydis ( Vaizdo dydis )
35Baltos spalvos balansas ( baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas )
36Nustatyti vaizdo valdymą ( Nustatyti vaizdo valdymą )
37Vaizdo kokybė ( Vaizdo kokybė )
38Blykstės režimas ( blykstės režimai )
39Įspėjimas apie temperatūrą

Vaizdo įrašo režimas

1Įrašymo indikatorius ( Vaizdo įrašų įrašymas ( b automatinis) )
„Nėra vaizdo įrašo“ indikatorius ( 0 piktograma )
2Išorinis įrašymo valdymas ( įrašymo įrenginiai )
3Kadro dydis ir sparta / vaizdo įrašo kokybė ( kadro dydis ir sparta / vaizdo įrašo kokybė )
4Likęs laikas ( vaizdo įrašų įrašymas ( b automatinis) )
5Laiko kodas ( Timecode )
6Failo pavadinimas ( Failo pavadinimo suteikimas )
7Vėjo triukšmo mažinimas ( Vėjo triukšmo mažinimas )
8Atleidimo režimas (nejudantis fotografavimas; atleidimo režimas (išsaugoti kadrą) )
9Garso lygis ( mikrofono jautrumas )
10Mikrofono jautrumas ( mikrofono jautrumas )
11Dažnio atsakas ( dažnio atsakas )
12Elektroninis VR indikatorius ( Electronic VR )
13Paryškinimo ekranas ( g5: Highlight display )

Vaizdo ieškiklis

Nuotraukų režimas

1Baterijos indikatorius ( Baterijos lygis )
2Vibracijos mažinimas ( Vibracijos mažinimas )
3Blykstės režimas ( blykstės režimai )
4Atleidimo režimas ( Atleidimo režimas )
5Fokusavimo režimas ( fokusavimo režimas )
6AF srities režimas ( AF srities režimas )
7Aktyvus D-Lighting ( Active D-Lighting )
8Vaizdo valdymas ( Nustatyti vaizdo valdymą )
9Baltos spalvos balansas ( baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas , baltos spalvos balansas )
10Vaizdo kokybė ( Vaizdo kokybė )
11Vaizdo dydis ( Vaizdo dydis )
12Vaizdo sritis ( Pasirinkite vaizdo sritį )

13Bluetooth ryšio indikatorius ( Prisijungti prie išmaniojo įrenginio )
Lėktuvo režimas ( Lėktuvo režimas )
14„Wi-Fi“ ryšio indikatorius ( Wi-Fi ryšys )
Nuotolinio valdymo pulto prijungimo indikatorius ( Prisijungimas pirmą kartą: poravimas )
15Fokusavimo taškas ( fotografavimas ( b automatinis) , AF srities režimas )
16Ekspozicijos ir blykstės gretinimo indikatorius ( Ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )
Baltos spalvos balanso serijų indikatorius ( baltos spalvos balanso fotografavimas )
ADL serijos indikatorius ( ADL bracketing )
HDR indikatorius ( HDR nuotraukų darymas )
Kelių ekspozicijos indikatorius ( Daugkartinės ekspozicijos kūrimas )
17Subject-tracking AF ( Subject-tracking AF )
18Kadrų skaičius ekspozicijos ir blykstės gretinimo sekoje ( ekspozicijos ir blykstės fotografavimas )
Kadrų skaičius baltos spalvos balanso gretinimo sekoje ( baltos spalvos balanso serijų fotografavimas )
Kadrų skaičius ADL kadrų sekoje ( ADL kadrų serija )
HDR ekspozicijos skirtumas ( HDR nuotraukų darymas )
Daugkartinės ekspozicijos skaičius ( kartotinės ekspozicijos kūrimas )

19Blykstės parengties indikatorius ( naudojant fotoaparato blykstę )
20„k“ (rodoma, kai atminties lieka daugiau nei 1000 ekspozicijų; likusių ekspozicijų skaičius )
21Likusių ekspozicijų skaičius ( likusių ekspozicijų skaičius , atminties kortelės talpa )
22ISO jautrumas ( ISO jautrumo ratukas )
23ISO jautrumo indikatorius ( ISO jautrumo ratukas )
Automatinis ISO jautrumo indikatorius ( ISO jautrumo nustatymai )
24Ekspozicijos kompensavimo indikatorius ( ekspozicijos kompensavimo ratukas )
25Blykstės kompensavimo indikatorius ( Blykstės kompensavimas )
26Ekspozicijos indikatorius
Ekspozicija ( ekspozicijos indikatoriai )
Ekspozicijos kompensavimas ( ekspozicijos kompensavimo ratukas )
Automatinis serijų fotografavimas ( automatinis serijų keitimas )
27Diafragma ( A (diafragmos pirmumo automatinis) , M (rankinis) )
28Užrakto greitis ( S (užrakto pirmumo automatinis) , M (rankinis )
29Blykstės sinchronizavimo indikatorius ( e1: blykstės sinchronizavimo greitis )
30Automatinės ekspozicijos (AE) užraktas ( ekspozicijos užraktas )
31Lankstus programos indikatorius ( P (užprogramuotas automatinis) )
32Fotografavimo režimas ( režimo parinkiklis )
33Matavimas ( Matavimas )

34Fokusavimo indikatorius ( rankinis fokusavimas )
35FV užrakto indikatorius ( FV užraktas )
36Ekspozicijos delsos režimas ( d3: ekspozicijos delsos režimas )
37Užrakto tipas ( d4: užrakto tipas )
Tyli fotografija ( Tyli fotografija )
38Mirgėjimo aptikimas ( mirgėjimo mažinimo fotografavimas )
39Intervalinio laikmačio indikatorius ( fotografavimas intervalo laikmačiu )
1 piktograma ( 1 piktograma )
Indikatorius „Nėra atminties kortelės“ (įdedamas baterija ir atminties kortelė , neįdėta atminties kortelė )
40Įspėjimas apie temperatūrą
41AF srities skliaustai ( AF srities režimas )
42Tiesioginio vaizdo peržiūros indikatorius ( d7: Taikyti nustatymus tiesioginiam vaizdui )

Vaizdo įrašo režimas

1Elektroninis VR indikatorius ( Electronic VR )
2Kadro dydis ir sparta / vaizdo įrašo kokybė ( kadro dydis ir sparta / vaizdo įrašo kokybė )
3Failo pavadinimas ( Failo pavadinimo suteikimas )
4Išorinis įrašymo valdymas ( įrašymo įrenginiai )
5Įrašymo indikatorius ( Vaizdo įrašų įrašymas ( b automatinis) )
„Nėra vaizdo įrašo“ indikatorius ( 0 piktograma )
6Laiko kodas ( Timecode )
7Likęs laikas ( vaizdo įrašų įrašymas ( b automatinis) )
8Atleidimo režimas (nejudantis fotografavimas; atleidimo režimas (išsaugoti kadrą) )
9Garso lygis ( mikrofono jautrumas )
10Mikrofono jautrumas ( mikrofono jautrumas )
11Dažnio atsakas ( dažnio atsakas )
12Vėjo triukšmo mažinimas ( Vėjo triukšmo mažinimas )
13Paryškinimo ekranas ( g5: Highlight display )