Nuotolinių blyksčių įrenginių valdymas

Nuotolinės blykstės įrenginiai gali būti valdomi optiniais signalais iš papildomos blykstės, pritvirtintos prie fotoaparato priedų lizdo ir veikiančios kaip pagrindinė blykstė (optinė AWL). Informacijos apie suderinamus blykstės įrenginius žr. „Su CLS suderinamų blykstės įrenginių funkcijos“ (Su CLS suderinamomis blykstėmis pasiekiamos funkcijos ).

 • Jei atitinkama blykstė yra SB-500, nustatymus galima reguliuoti iš fotoaparato. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Optinio AWL naudojimas su SB-500“ (Naudojant optinį AWL su SB-500 ). Daugiau informacijos rasite su blykstės įrenginiais pateiktoje dokumentacijoje.
 • Kitų blykstės įrenginių nustatymus reikia reguliuoti naudojant blykstės valdiklius. Daugiau informacijos rasite dokumentacijoje, pateiktoje su atitinkamu blykstės įrenginiu.

Naudojant optinį AWL su SB-500

Kai pasirenkamas blykstės blokas SB-500 yra pritvirtintas prie fotoaparato priedų lizdo, nuotraukų fotografavimo meniu dalyje [ Blykstės valdymas ] rodoma [ Wireless flash options ]. Grupinę blykstę galima atlikti pasirinkus [ Optical AWL ] skiltyje [ Wireless flash options ].

 1. C : [Blykstės valdymas] ekrane pažymėkite [Group flash options] ir paspauskite 2 .
 2. C : sureguliuokite blykstės galią ir pasirinkite kanalą bei blykstės valdymo režimą.
  • Pasirinkite kiekvienos grupės pagrindinės blykstės ir nuotolinių blykstės įrenginių blykstės valdymo režimą ir blykstės lygį.
  • Galimos šios parinktys:
   Parinktisapibūdinimas
   TTLi-TTL blykstės valdymas.
   q AAutomatinė diafragma. Galima tik su suderinamais blykstės įrenginiais.
   MRankiniu būdu pasirinkite blykstės lygį.
   ––
   (išjungta)
   Nuotoliniai įrenginiai nešauna. [ Comp. ] negalima koreguoti.
  • Pasirinkite [ 3 ] kaip [ Kanalas ].
 3. f : nustatykite nuotolinių blyksčių kanalą į [ 3 ].
 4. f : Grupuokite nuotolines blykstes.
  • Pasirinkite grupę (A arba B).
  • Nuotolinių blyksčių, kurias galima naudoti, skaičius neribojamas. Tačiau praktinis maksimumas yra trys vienoje grupėje, nes nuotolinių blyksčių skleidžiama šviesa trikdys veikimą, jei bus naudojama daugiau blyksčių.
 5. C / f : sukomponuokite kadrą ir sutvarkykite blykstės įrenginius.
  • Daugiau informacijos ieškokite su blykstės įrenginiais pateiktoje dokumentacijoje.
  • Išbandykite įrenginius ir įsitikinkite, kad jie veikia normaliai. Norėdami išbandyti įrenginius, paspauskite pagrindinės blykstės bandymo mygtuką.
 6. C / f : nufotografuokite įsitikinę, kad dega visų blykstės įrenginių parengties lemputės.

Fotografavimas nuotoliniu būdu su blykste

 • Padėkite jutiklių langus ant nuotolinių blyksčių, kad gautumėte šviesą iš pagrindinės blykstės. Ypatingas dėmesys reikalingas, jei pagrindinė blykstė yra pritvirtinta prie rankinio fotoaparato.
 • Įsitikinkite, kad tiesioginė šviesa arba stiprūs atspindžiai nuo nuotolinių blyksčių nepatenka į fotoaparato objektyvą (režimu [ TTL ]) arba į nuotolinių blyksčių įrenginių fotoelementus (režimas [ q A ]). Priešingu atveju blykstės šviesa gali trukdyti ekspozicijai.
 • Net jei [ Pagrindinė blykstė ] > [ Režimas ] pasirinkta [ –– ], pagrindinė blykstė gali skleisti žemo intensyvumo laiko blykstes. Šios blykstės gali pasirodyti nuotraukose, darytose nedideliu atstumu. To galima išvengti pasirinkus mažą ISO jautrumą arba mažas diafragmas (didelius f skaičius).
 • Nustačius nuotolines blykstes, padarykite bandomąjį kadrą ir peržiūrėkite rezultatus fotoaparato ekrane.