Atkūrimo aplankas

  1. G mygtukas
  2. D atkūrimo meniu

Pasirinkite atkūrimo aplanką.

Parinktisapibūdinimas
(Aplanko pavadinimas)Atkūrimo metu bus matomos nuotraukos visuose aplankuose pasirinktu pavadinimu. Aplankus galima pervardyti naudojant nuotraukų fotografavimo meniu parinktį [ Saugyklos aplankas ] > [ Pervardyti ].
[ Visi ]Atkūrimo metu bus matomos nuotraukos visuose aplankuose.
[ Dabartinis ]Atkūrimo metu bus matomos tik dabartiniame aplanke esančios nuotraukos.