f2: pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas)

 1. G mygtukas
 2. A nustatymų meniu

Pasirinkite veiksmus, atliekamus nuotraukos režimu, naudodami fotoaparato valdiklius arba objektyvo valdymo žiedą.

 • Pasirinkite vaidmenis, kuriuos atlieka toliau esantys valdikliai. Pažymėkite norimą valdiklį ir paspauskite J .

  Parinktis
  2[ Fn mygtukas ]
  j[ AE-L/AF-L mygtukas ]
  k[ Gerai mygtukas ]
  z[ Vaizdo įrašymo mygtukas ]
  S[ Objektyvo Fn mygtukas ]
  3[ Objektyvo Fn2 mygtukas ]
  l[ Objektyvo valdymo žiedas ]
 • Šiems valdikliams gali būti priskirti tokie vaidmenys:
  Parinktis2jk 1zS3l
  K[ Pasirinkite centrinį fokusavimo tašką ]44
  A[ AF-ON ]4444
  F[ tik AF užraktas ]4444
  E[ AE užraktas (laikykite) ]44444
  D[ AE užraktas (iš naujo atleidžiant) ]44444
  C[ Tik AE užraktas ]4444
  B[ AE/AF užraktas ]4444
  r[ FV užraktas ]444
  h[ c Išjungti / įjungti ]444
  q[ Peržiūra ]4444
  L[ Matricinis matavimas ]444
  M[ Centrinis svertinis matavimas ]444
  N[ Taškinis matavimas ]444
  t[ Paryškintas matavimas ]444
  1[ serijos serija ]444
  4[ + RAW ]4444
  n[ Temos sekimas ]444
  L[ Tyli fotografija ]444
  b[ Tiesioginio vaizdo informacijos rodymas išjungtas ]44444
  b[ Rėmelių tinklelio ekranas ]4444
  p[ Įjungti/išjungti mastelį ]444444
  O[ MANO MENIU ]4444
  3[ Pasiekite pagrindinį MANO MENIU elementą ]4444
  K[ Atkūrimas ]444
  J[ Pasirinkite vaizdo sritį ]44
  8[ Vaizdo kokybė / dydis ]44
  m[ Baltos spalvos balansas ]44
  h[ Nustatyti vaizdo valdymą ]44
  y[ Aktyvus skaitmeninis apšvietimas ]44
  w[ Matavimas ]44
  I / Y[ Blykstės režimas / kompensavimas ]44
  v[ Atleidimo režimas ]4
  z[ Fokusavimo režimas / AF srities režimas ]44
  t[ Automatinis serijų fotografavimas ]44
  $[ Daugkartinė ekspozicija ]44
  2[ HDR (didelis dinaminis diapazonas) ]44
  z[ Ekspozicijos delsos režimas ]44
  W[ Dėmesys didžiausias ]4
  w[ Pasirinkite ne procesoriaus objektyvo numerį ]44
  X[ Fokusas (M/A) ]4 2, 3
  q[ Apertūra ]4 3
  E[ Ekspozicijos kompensavimas ]4 3
  [ Nėra ]4444444 3
  1. Nepriklausomai nuo pasirinktos parinkties, kai AF srities režimui pasirenkamas [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] arba [ Auto-area AF (gyvūnai) ], mygtukas veikia tik inicijuojant objekto sekimo AF (Subjekto sekimo AF ).
  2. Galima tik su suderinamais objektyvais.
  3. Nepriklausomai nuo pasirinktos parinkties, rankinio fokusavimo režimu valdymo žiedas gali būti naudojamas tik fokusavimui reguliuoti.
 • Galimos šios parinktys:
  Vaidmuoapibūdinimas
  K[ Pasirinkite centrinį fokusavimo tašką ]Paspaudus valdiklį pasirenkamas centrinis fokusavimo taškas.
  A[ AF-ON ]Paspaudus valdiklį, pradedamas automatinis fokusavimas.
  F[ tik AF užraktas ]Nuspaudus valdiklį, židinys užsifiksuoja.
  E[ AE užraktas (laikykite) ]Ekspozicija užsifiksuoja paspaudus valdiklį. Ekspozicijos fiksavimas nesibaigia atleidus užraktą. Ekspozicija lieka užrakinta, kol valdiklis paspaudžiamas antrą kartą arba baigiasi budėjimo režimo laikmačio galiojimo laikas.
  D[ AE užraktas (iš naujo atleidžiant) ]Ekspozicija užsifiksuoja paspaudus valdiklį. Ekspozicija lieka užrakinta, kol valdiklis paspaudžiamas antrą kartą, atleidžiamas užraktas arba baigiasi budėjimo režimo laikmačio galiojimo laikas.
  C[ Tik AE užraktas ]Ekspozicija užsifiksuoja paspaudus valdiklį.
  B[ AE/AF užraktas ]Fokusas ir ekspozicija užfiksuojami, kai paspaudžiamas valdiklis.
  r[ FV užraktas ]Paspauskite valdiklį, kad užfiksuotumėte pasirenkamų blykstės įrenginių blykstės reikšmę; paspauskite dar kartą, kad atšauktumėte FV užraktą.
  h[ c Išjungti / įjungti ]Jei blykstė šiuo metu įjungta, ji bus išjungta, kol bus paspaustas valdiklis. Jei blykstė šiuo metu išjungta, priekinės užuolaidos sinchronizavimas bus pasirinktas paspaudus valdiklį.
  q[ Peržiūra ]Laikykite nuspaustą valdiklį, kad peržiūrėtumėte nuotraukos spalvą, ekspoziciją ir lauko gylį.
  L[ Matricinis matavimas ][ Matricos matavimas ] suaktyvinamas, kol paspaudžiamas valdiklis.
  M[ Centrinis svertinis matavimas ][ Centrinis svertinis matavimas ] suaktyvinamas, kol paspaudžiamas valdiklis.
  N[ Taškinis matavimas ][ Taškinis matavimas ] suaktyvinamas, kol paspaudžiamas valdiklis.
  t[ Paryškintas matavimas ][ Highlight-weighted metering ] suaktyvinamas, kai paspaudžiamas valdiklis.
  1[ serijos serija ]
  • Jei paspaudžiamas valdiklis, kai fotografavimo meniu nepertraukiamo atleidimo režimu [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] yra pasirinkta kita parinktis nei [ WB bracketing ], fotoaparatas padarys visus kadrus pagal dabartinę serijų serijų programą ir pakartokite kadrų seriją, kol paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas. Vieno kadro atleidimo režimu fotografavimas baigsis po pirmojo kadrų serijos.
  • Jei [ Auto bracketing set ] yra pasirinktas [ WB bracketing ], fotoaparatas fotografuos, kol bus paspaustas užrakto atleidimo mygtukas, ir kiekvienam kadrui taikys baltos spalvos balanso gretinimą.
  4[ + RAW ]
  • Jei vaizdo kokybei šiuo metu pasirinkta JPEG parinktis, bus rodoma „RAW“ ir bus įrašyta RAW kopija su kita nuotrauka, daryta paspaudus valdiklį. Pradinis vaizdo kokybės nustatymas bus atkurtas, kai nuimsite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko arba dar kartą paspausite valdiklį ir atšauksite [ + RAW ].
  • RAW kopijos įrašomos naudojant nustatymus, šiuo metu pasirinktus [ RAW įrašymas ] fotografavimo meniu.
  n[ Temos sekimas ]Paspaudus valdiklį, kai [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] arba [ Auto-area AF (gyvūnai) yra pasirinktas AF-area režimui, įjungiamas objekto sekimas; fokusavimo taškas pasikeis į nukreipimo tinklelį, o monitorius ir vaizdo ieškiklis į objekto sekimo ekranus.
  • Norėdami nutraukti objekto sekimo AF, dar kartą paspauskite valdiklį arba paspauskite mygtuką W ( Q ).
  L[ Tyli fotografija ]Paspauskite valdiklį, kad fotografuotumėte tyliai. Paspauskite dar kartą, kad atšauktumėte tylų fotografavimą.
  b[ Tiesioginio vaizdo informacijos rodymas išjungtas ]Paspauskite valdiklį, kad paslėptumėte piktogramas ir fotografavimo informaciją ekrane. Piktogramos ir fotografavimo informacija gali būti rodoma dar kartą paspaudus mygtuką.
  b[ Rėmelių tinklelio ekranas ]Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, kompozicijos kadravimo tinklelis ekrane pasikeičia iš [ Off ], [ On (3 × 3) ] ir [ On (4 × 4) ].
  p[ Įjungti/išjungti mastelį ]Paspauskite valdiklį, kad priartintumėte ekraną į sritį aplink dabartinį fokusavimo tašką (mastelio koeficientas pasirenkamas iš anksto). Norėdami atšaukti priartinimą, paspauskite dar kartą.
  O[ MANO MENIU ]Paspauskite valdiklį, kad būtų rodomas „MY MENU“.
  3[ Pasiekite pagrindinį MANO MENIU elementą ]Paspauskite valdiklį, kad pereitumėte į viršutinį „MANO MENIU“ elementą. Pasirinkite šią parinktį, kad greitai pasiektumėte dažnai naudojamą meniu elementą.
  K[ Atkūrimas ]Norėdami pradėti atkūrimą, paspauskite valdiklį.
  J[ Pasirinkite vaizdo sritį ]Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo sritį.
  8[ Vaizdo kokybė / dydis ]Paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo kokybės parinktį, ir antrinių komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo dydį.
  m[ Baltos spalvos balansas ]Norėdami pasirinkti baltos spalvos balanso parinktį, laikykite nuspaudę mygtuką ir pasukite pagrindinį komandų ratuką. Kai kurios parinktys siūlo papildomas parinktis, kurias galima pasirinkti sukant papildomų komandų ratuką.
  h[ Nustatyti vaizdo valdymą ]Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte vaizdo valdiklį.
  y[ Aktyvus skaitmeninis apšvietimas ]Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad sureguliuotumėte aktyvųjį D-Lighting.
  w[ Matavimas ]Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte matavimo parinktį.
  I / Y[ Blykstės režimas / kompensavimas ]Paspauskite valdiklį ir pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte blykstės režimą, o papildomų komandų ratuką – blykstės galiai reguliuoti.
  v[ Atleidimo režimas ]Paspauskite valdiklį ir pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte atleidimo režimą. Kai atleidimo režimas yra [ Continuous L ], galite pakeisti kadrų spartos nustatymą sukdami antrinių komandų ratuką, o kai atleidimo režimas yra [ Self-timer ], galite pakeisti laiko nustatymą iki užrakto. atleidžiamas sukant papildomų komandų ratuką.
  z[ Fokusavimo režimas / AF srities režimas ]Laikykite valdiklį ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte fokusavimo režimą, o papildomų komandų ratuką – AF srities režimui.
  t[ Automatinis serijų fotografavimas ]Paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte kadrų skaičių, o antrinių komandų ratuką – kadrų serijų žingsniui arba Aktyvaus D-Lighting kiekiui.
  $[ Daugkartinė ekspozicija ]Paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte režimą, o papildomų komandų ratuką – kadrų skaičių.
  2[ HDR (didelis dinaminis diapazonas) ]Paspauskite valdiklį ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte režimą, ir antrinių komandų ratuką, kad pasirinktumėte ekspozicijos skirtumą.
  z[ Ekspozicijos delsos režimas ]Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte užrakto atleidimo delsą.
  W[ Dėmesys didžiausias ]Paspauskite valdiklį ir pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte smailės lygį, o antrinių komandų ratuką – kad pasirinktumėte didžiausio ryškumo spalvą.
  w[ Pasirinkite ne procesoriaus objektyvo numerį ]Paspauskite valdiklį ir pasukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte objektyvo numerį, išsaugotą naudojant sąrankos meniu elementą [ Non-CPU lens data ].
  X[ Fokusas (M/A) ]Automatinį fokusavimą galima pakeisti sukant objektyvo valdymo žiedą (automatinis fokusavimas su rankiniu perreguliavimu). Valdymo žiedą galima naudoti rankiniam fokusavimui, kol užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės. Norėdami iš naujo sufokusuoti naudodami automatinį fokusavimą, pakelkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir dar kartą paspauskite jį iki pusės.
  q[ Apertūra ]Pasukite objektyvo valdymo žiedą, kad sureguliuotumėte diafragmą.
  E[ Ekspozicijos kompensavimas ]Pasukite objektyvo valdymo žiedą, kai ekspozicijos kompensavimo ratukas nustatytas į [ C ], kad sureguliuotumėte ekspozicijos kompensavimą.
  [ Nėra ]Kontrolė neturi jokios įtakos.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus