a6: AF aktyvinimas

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite, ar užrakto atleidimo mygtukas gali būti naudojamas fokusuoti. Jei pasirinkta [ AF-ON only ], fotoaparatas nesufokusuos, kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės. Fokusą galima reguliuoti tik naudojant kitus valdiklius, kuriems buvo priskirtas AF-ON, naudojant pasirinktinį nustatymą f2 [ Pasirinktiniai valdikliai (fotografavimas) ].

Nesufokusuotas atleidimas

Norėdami pasirinkti, ar užraktą galima atleisti net tokiomis aplinkybėmis, kuriomis jis paprastai būtų išjungtas, pasirinkite Custom Setting a6 [ AF activation ], pažymėkite [ AF-ON only ] ir paspauskite 2 . Pasirinkus [ Įjungti ], užraktą galima atleisti bet kuriuo metu.

Parinktisapibūdinimas
[ Įjungti ]Užrakto atleidimas įjungtas.
[ Išjungti ]Užrakto atleidimas išjungtas.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus