Blykstės kompensavimas

Blykstės kompensavimas naudojamas sąmoningai pakeisti blykstės galią, pavyzdžiui, norint pakeisti objekto šviesumą fono atžvilgiu. Fotografavimo meniu elementu [ Flashkompensavimas ] blykstės galią galima padidinti, kad pagrindinis objektas atrodytų šviesesnis, sumažinti, kad būtų išvengta akinimo, arba kitaip tiksliai sureguliuoti, kad būtų pasiektas norimas rezultatas.

  • Pasirinkite reikšmes nuo –3 iki +1 1/3 žingsniais.
  • Didesnės reikšmės padaro objektą šviesesnį, mažesnės – tamsesnį.
  • Esant kitoms nei ±0,0 reikšmėms, fotografavimo ekrane pasirodys Y piktograma.
  • Įprastą blykstės galią galima atkurti nustačius blykstės kompensavimą į ±0,0. Blykstės kompensavimas nenustatomas iš naujo, kai fotoaparatas išjungiamas.