a4: naudojami fokusavimo taškai

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite fokusavimo taškų skaičių rankiniam fokusavimo taškui pasirinkti, kai AF pasirinkta kita parinktis nei [ Auto-area AF ], [ Auto-area AF (people) ] arba [ Auto-area AF (gyvūnai) ]. ploto režimas.

Parinktisapibūdinimas
6[ Visi taškai ]Galima pasirinkti kiekvieną fokusavimo tašką, esantį esamu AF srities režimu. Galimų taškų skaičius priklauso nuo AF srities režimo.
7[ Kintamieji taškai ]Pasirinkus [ Visi taškai ], galimų fokusavimo taškų skaičius sumažinamas iki ketvirtadalio galimo skaičiaus. Naudokite greitam židinio taško pasirinkimui. Fokusavimo taškų, galimų naudojant [ Pinpoint AF ], [ Wide-area AF (L) ], [ Wide-area AF (L-people) ] arba [ Wide-area AF (L-animals) ], skaičius nesikeičia. .

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus