e6: skliaustų tvarka

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite tvarką, kuria fotografuojami kadrų serijų programoje.

Parinktisapibūdinimas
H[ MTR > žemiau > virš ]Pirmiausia nufotografuojamas nepakeistas kadras, po to – mažiausios vertės kadras, o po to – didžiausios vertės kadras.
I[ Pagal > MTR > virš ]Šaudymas vyksta eilės tvarka nuo mažiausios iki didžiausios vertės.
  • Pasirinktinis nustatymas e6 [ Bracketing order ] neturi įtakos fotografuojamų kadrų tvarkai, kai nuotraukų fotografavimo meniu skiltyje [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] yra pasirinktas [ ADL bracketing ].

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus