Vaizdo ieškiklio ryškumas

  1. G mygtukas
  2. B sąrankos meniu
  • Sureguliuokite vaizdo ieškiklio ryškumą. [ Vaizdo ieškiklio ryškumas ] gali būti reguliuojamas tik tada, kai vaizdo ieškiklis yra aktyvus. Jo negalima reguliuoti monitoriuje arba kai monitoriaus režimui pasirinktas [ Tik monitorius ].
  • Didesnės vertės padidina akumuliatoriaus išeikvojimą.
Parinktisapibūdinimas
[ Automatinis ]Vaizdo ieškiklio ryškumas reguliuojamas automatiškai, atsižvelgiant į apšvietimo sąlygas.
[ Rankinis ]Norėdami rankiniu būdu reguliuoti ryškumą, paspauskite 1 arba 3 . Norėdami padidinti ryškumą, pasirinkite didesnes reikšmes, o sumažinkite ryškumą – mažesnes.