a10: AF prasto apšvietimo sąlygomis

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite [ On ], jei norite tikslesnio fokusavimo prasto apšvietimo sąlygomis, kai fokusavimo režimui pasirinktas AF-S arba kai pasirinktas AF-A ir fotografuojate AF-S režimu.

  • Ši parinktis galioja tik fotografavimo režimu.
  • b režimu [ Low-light AF ] nustatytas ties [ On ].
  • AF prasto apšvietimo sąlygomis išjungiamas fotografuojant intervaliniu laikmačiu ir filmuojant laiko intervalą.
  • Fotoaparatui gali prireikti daugiau laiko fokusuoti, kai pasirinkta [ On ].
  • Kai veikia silpno apšvietimo AF, ekrane pasirodys „Low-light“. Ekrano atnaujinimo dažnis gali sumažėti.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus