Kas yra fotografavimas nuotoliniu būdu?

Naudodami belaidį blykstės valdymą (Advanced Wireless Lighting arba AWL), fotografuokite naudodami vieną ar daugiau nuotolinių blyksčių. Informacijos apie blykstės, pritvirtintos prie fotoaparato priedų lizdo, naudojimą, žr. „ Fotografavimas naudojant blykstę “ ( Fotografavimas naudojant blykstę ).

Šiame skyriuje operacijos su fotoaparatu ir prie fotoaparato prijungtais priedais žymimos simboliu C , o operacijos su nuotolinėmis blykstėmis – f . Daugiau informacijos apie nuotolinių blykstės įrenginių naudojimą ( f ) rasite su blykstės įrenginiu pateiktoje dokumentacijoje.