Kas yra nuotolinė fotografija su blykste?

Fotografuokite naudodami vieną ar daugiau nuotolinių blyksčių, naudodami belaidį blykstės valdymą (Advanced Wireless Lighting arba AWL). Informacijos apie blykstės, pritvirtintos prie fotoaparato priedų lizdo, naudojimą, žr. „Fotografavimas naudojant blykstę“ (Fotografavimas su blykste fotoaparatu ).

Šiame skyriuje operacijos su fotoaparatu ir prie jo prijungtais priedais žymimos simboliu C , o operacijos su nuotolinėmis blykstėmis – f . Daugiau informacijos apie nuotolinių blykstės įrenginių naudojimą ( f ) rasite su blykstės įrenginiu pateiktoje dokumentacijoje.