g3: AF greitis

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite fokusavimo greitį vaizdo režimu, kai fokusavimo režimas nustatytas į AF-C arba AF-F .

Naudodami [ Kada taikyti ] pasirinkite, kada bus taikoma pasirinkta parinktis.

Parinktisapibūdinimas
D[ visada ]Vaizdo režimu fotoaparatas visą laiką fokusuoja pasirinktu greičiu.
E[ Tik įrašymo metu ]Fokusas reguliuojamas pasirinktu greičiu tik filmuojant. Kitu metu fokusavimo greitis yra „+5“ arba, kitaip tariant, kuo greitesnis.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus