a7: apriboti AF srities režimo pasirinkimą

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite AF srities režimus, kuriuos galima pasirinkti naudojant i meniu arba pasirinktinius valdiklius.

  • Pažymėkite parinktį ir paspauskite 2 , kad pasirinktumėte ( M ) arba panaikintumėte pasirinkimą ( U ). Varnele ( M ) pažymėtus režimus galima pasirinkti papildomų komandų ratuku.
  • Norėdami užbaigti operaciją, paspauskite J .

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus