c2: laikmatis

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite užrakto atleidimo delsos trukmę, nufotografuotų kadrų skaičių ir intervalą tarp kadrų automatinio laikmačio režimu.

Parinktisapibūdinimas
[ Laikmačio delsa ]Pasirinkite užrakto atleidimo delsos trukmę.
[ Šūvių skaičius ]Paspauskite 1 ir 3 , kad pasirinktumėte kadrų, padarytų kiekvieną kartą paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, skaičių; pasirinkite reikšmes nuo 1 iki 9.
[ Intervalas tarp kadrų ]Pasirinkite intervalą tarp kadrų, kai [ Skaičius kadrų ] yra didesnis nei 1.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus