b4: b režimo ekspozicijos komp.

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Nustačius [ Išjungti ], ekspozicijos kompensavimo negalima reguliuoti b režimu.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus