b1: lengvas ekspozicijos kompensavimas

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite, ar ekspozicijos kompensavimą galima atlikti komandų ratuku, kai ekspozicijos kompensavimo ratukas nustatytas į [ C ].

Parinktisapibūdinimas
[ Įjungta (automatinis atstatymas) ]Ekspozicijos kompensavimą galima reguliuoti naudojant komandų ratuką. Komandų ratuku pasirinktas nustatymas iš naujo nustatomas, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo laikmačio galiojimo laikas.
[ Įjungta ]Ekspozicijos kompensavimą galima reguliuoti naudojant komandų ratuką. Ekspozicijos kompensavimas nenustatomas iš naujo, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo režimo laikmačio galiojimo laikas ( b režimu ekspozicijos kompensavimas nustatomas iš naujo, kai fotoaparatas išjungiamas).
[ Išjungta ]Ekspozicijos kompensavimą nustatykite ekspozicijos kompensavimo ratuku.
  • Įjungta režimais P , S , A ir b . Režimu b , nustatykite pasirinktinį nustatymą b4 [ b režimo ekspozicijos kor. ] į [ Įjungti ]. Lengvas ekspozicijos kompensavimas negalimas kitais režimais.
  • Naudojamas komandų ratukas skiriasi priklausomai nuo fotografavimo režimo.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus