f6: Atbulinės eigos indikatoriai

  1. G mygtukas
  2. A nustatymų meniu

Pasirinkite, ar ekspozicijos indikatorius rodomas su neigiamomis reikšmėmis kairėje ir teigiamomis vertėmis dešinėje, ar su teigiamomis reikšmėmis kairėje ir neigiamomis vertėmis dešinėje.

Parinktisapibūdinimas
VRodiklis rodomas su teigiamomis reikšmėmis kairėje ir neigiamomis vertėmis dešinėje.
WRodiklis rodomas su neigiamomis reikšmėmis kairėje ir teigiamomis vertėmis dešinėje.

A Pasirinktiniai nustatymai: koreguokite fotoaparato nustatymus