Blykstės valdymo režimas

Kai blykstė (SB-500, SB-400 arba SB-300) yra pritvirtinta prie fotoaparato, blykstės valdymo režimą, blykstės lygį ir kitus blykstės nustatymus galima reguliuoti naudojant [ Blykstės valdymas ] > [ Blykstės valdymas režimas ] elementą fotografavimo meniu.

  • Kitų blykstės įrenginių, išskyrus SB-500, SB-400 ir SB-300, nustatymus galima reguliuoti tik naudojant blykstės valdiklius.
Parinktisapibūdinimas
[ TTL ]
  • Blykstės galia reguliuojama automatiškai, atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas.
  • Blykstės kompensavimą galima reguliuoti naudojant [ Blykstės kompensavimą ] fotografavimo meniu.
[ Rankinis ]
  • Rankiniu būdu pasirinkite blykstės lygį.
  • Blykstės galia parenkama naudojant [ Rankinis išvesties kiekis ].