Nuotraukos informacija

Informacija apie nuotraukas uždedama ant vaizdų, rodomų viso kadro atkūrimo režimu. Paspauskite 1 , 3 arba DISP mygtuką, kad peržiūrėtumėte nuotraukos informaciją, kaip parodyta toliau.

1Failo informacija
2Ekspozicijos duomenys 1
3Paryškinkite ekraną 1
4RGB histograma 1
51, 2 fotografavimo duomenys
6Vietos duomenys 3
7Apžvalgos duomenys 1
8Nėra (tik paveikslėlyje) 1
 1. Rodoma tik tuo atveju, jei atkūrimo meniu [ Playback display options ] yra pasirinkta atitinkama parinktis.
 2. Fotografavimo duomenų sąrašą sudaro keli puslapiai, kuriuos galima peržiūrėti paspaudus 1 arba 3 .
 3. Vietos duomenys rodomi tik tada, kai jie yra įterpti į nuotrauką darant ją.

Failo informacija

1Apsaugoti būseną (Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo )
2Retušavimo indikatorius (N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas )
3Įkėlimo žymėjimas (Pasirinkite įkėlimui )
4Fokusavimo taškas* (Fotografavimas ( b automatinis) )
5Kadrų skaičius / bendras kadrų skaičius
6Vaizdo kokybė (Vaizdo kokybė )
7Paveikslėlio dydis (Paveikslėlio dydis )
8Vaizdo sritis (Pasirinkite vaizdo sritį )
9Įrašymo laikas (Laiko juosta ir data )
10Įrašymo data (Laiko juosta ir data )
11Įvertinimas (Įvertinkite nuotraukas )
12Aplanko pavadinimas (Saugojimo aplankas )
13Failo pavadinimas (Failų pavadinimai )
 1. Rodoma tik tada, jei [ Focus point ] yra pasirinktas [ Playback display options ] atkūrimo meniu.

Ekspozicijos duomenys

1Aplanko numeris – rėmelio numeris (Saugojimo aplankas )
2Fotografavimo režimas (Režimo parinkiklis )
3Užrakto greitis (S (užrakto pirmumo automatinis) ,M (rankinis) )
4Diafragma (A (automatinis diafragmos prioritetas) ,M (rankinis) )
5Ekspozicijos kompensavimo vertė (Ekspozicijos kompensavimo ratukas )
6ISO jautrumas* (ISO jautrumo ratukas )
 1. Rodoma raudonai, jei nuotrauka buvo padaryta P , S , A arba M režimu, kai įjungtas automatinis ISO jautrumo valdymas.

Paryškinkite ekraną

1Svarbiausi objektai (sritys, kurios gali būti per daug eksponuotos)
2Aplanko numeris – rėmelio numeris (Saugojimo aplankas )

RGB histograma

1Aplanko numeris – rėmelio numeris (Saugojimo aplankas )
2Baltos spalvos balansas (Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas )
Spalvos temperatūra (Spalvos temperatūros pasirinkimas )
Iš anksto nustatytas vadovas (Iš anksto nustatytas vadovas )
Tikslus baltos spalvos balanso derinimas (Tikslus baltos spalvos balanso nustatymas )
3Histograma (RGB kanalas)
4Histograma (raudonas kanalas)
5Histograma (žalias kanalas)
6Histograma (mėlynas kanalas)

Atkūrimo priartinimas

Norėdami padidinti vaizdą histogramos ekrane, paspauskite X . Histograma bus atnaujinta, kad būtų rodomi tik ekrane matomos vaizdo dalies duomenys. Naudodami kryptinį valdiklį slinkite į kadro sritis, kurios nematomos monitoriuje. Norėdami nutolinti, paspauskite W ( Q ).

Histogramos

Histogramos rodo tonų pasiskirstymą. Pikselių ryškumas (tonas) vaizduojamas horizontalioje ašyje, o pikselių skaičius – vertikalioje ašyje.

 • Jei vaizde yra įvairių ryškumo objektų, tonų pasiskirstymas bus palyginti tolygus.
 • Jei vaizdas tamsus, paskirstymas bus perkeltas į kairę.
 • Jei vaizdas yra ryškus, paskirstymas bus perkeltas į dešinę.

Didinant ekspozicijos kompensavimą, tonų pasiskirstymas perkeliamas į dešinę, o sumažinus ekspozicijos kompensavimą – į kairę. Histogramos gali suteikti apytikslį bendros ekspozicijos vaizdą, kai dėl ryškios aplinkos apšvietimo sunku matyti vaizdus monitoriuje.

Histogramos ekranas

 • RGB histogramos rodo tonų pasiskirstymą.
 • Kameros histogramos gali skirtis nuo rodomų vaizdo gavimo programose. Naudokite juos kaip faktinio tono paskirstymo vadovą.

Fotografavimo duomenys

Peržiūrėkite nustatymus, galiojusius nuotraukos darymo metu. Fotografavimo duomenų sąrašą sudaro keli puslapiai, kuriuos galima peržiūrėti paspaudus 1 arba 3 .

Pagrindiniai fotografavimo duomenys

1Matavimas (Matavimas )
Užrakto tipas (d4: užrakto tipas )
Užrakto greitis (S (užrakto pirmumo automatinis) ,M (rankinis) )
Diafragma (A (automatinis diafragmos prioritetas) ,M (rankinis) )
2Fotografavimo režimas (Režimo parinkiklis )
ISO jautrumas 1 (ISO jautrumo ratukas )
3Ekspozicijos kompensavimo vertė (Ekspozicijos kompensavimo ratukas )
Optimalus ekspozicijos nustatymas 2 (b3: tiksliai sureguliuokite optimalią ekspoziciją )
4Židinio nuotoliai
5Objektyvo duomenys
6Fokusavimo režimas (Fokusavimo režimas )
AF srities režimas (AF srities režimas )
7Vibracijos mažinimas (Vibracijos mažinimas )
8Baltos spalvos balansas 3 (Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas )
9Tikslus baltos spalvos balanso derinimas (Tikslus baltos spalvos balanso nustatymas )
10Spalvų erdvė (Spalvų erdvė )
11Kameros pavadinimas
12Vaizdo sritis (Pasirinkite vaizdo sritį )
13Aplanko numeris – rėmelio numeris (Saugojimo aplankas )
 1. Rodoma raudonai, jei nuotrauka buvo padaryta P , S , A arba M režimu, kai įjungtas automatinis ISO jautrumo valdymas.
 2. Rodoma, jei bet kuriam matavimo metodui pasirinktinis nustatymas b3 [ Tiksliai suderinti optimalų ekspoziciją ] buvo nustatyta kitokia nei nulis reikšmė.
 3. Taip pat apima spalvų temperatūrą nuotraukoms, padarytoms naudojant 4 [ Auto ].

„Flash“ duomenys

Blykstės duomenys rodomi tik toms nuotraukoms, padarytoms naudojant papildomas blykstes (Fotografavimas su blykste fotoaparatu ,Fotografavimas nuotoliniu būdu su blykste ).

1Blykstės tipas
2Nuotolinis blykstės valdymas
3Blykstės režimas (Blykstės režimai )
4Blykstės valdymo režimas (Blykstės valdymo režimas )
Blykstės kompensavimas (Blykstės kompensavimas )

Vaizdo valdymo duomenys

Rodomi elementai skiriasi priklausomai nuo fotografavimo metu galiojusio vaizdo valdymo režimo.


Kiti fotografavimo duomenys

1Didelis ISO triukšmo mažinimas (Aukštas ISO NR )
Ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas (Ilgos ekspozicijos NR )
2Aktyvus skaitmeninis apšvietimas (Aktyvus D-Lighting )
3HDR ekspozicijos skirtumas (HDR (didelis dinaminis diapazonas) )
HDR išlyginimas (HDR (didelis dinaminis diapazonas) )
4Vinjetės valdymas (Vinjetės valdymas )
5Retušavimo istorija (N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas )
Pakeitimai pateikiami taikymo tvarka.
6Vaizdo komentaras (Vaizdo komentaras )

Autorių teisių informacija

Informacija apie autorių teises rodoma tik tada, kai fotografavimo metu buvo įrašyta naudojant nustatymų meniu elementą [ Autorių teisių informacija ].

1Fotografas (Autorių teisių informacija )
2Autorių teisių savininkas (Autorių teisių informacija )

Vietos duomenys

Vietos duomenų puslapyje pateikiami platumos, ilgumos ir kiti vietos duomenys, atsisiųsti iš išmaniųjų telefonų ar planšetinių kompiuterių.

 • Išvardinti elementai skiriasi priklausomai nuo įrenginio, teikiančio vietos duomenis.
 • Su vaizdo įrašais rodomi vietos duomenys yra tie, kurie buvo pateikti įrašymo pradžioje.

Apžvalga

1Kadrų skaičius / bendras kadrų skaičius
2Įkėlimo žymėjimas (Pasirinkite įkėlimui )
3Apsaugoti būseną (Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo )
4Retušavimo indikatorius (N Retušavimo meniu: retušuotų kopijų kūrimas )
5Kameros pavadinimas
6Vaizdo komentaro indikatorius (Vaizdo komentaras )
7Vietos duomenų indikatorius
8Histograma (Histogramos )
9Vaizdo kokybė (Vaizdo kokybė )
10Paveikslėlio dydis (Paveikslėlio dydis )
11Vaizdo sritis (Pasirinkite vaizdo sritį )
12Failo pavadinimas (Failų pavadinimai )
13Įrašymo laikas (Laiko juosta ir data )
14Įrašymo data (Laiko juosta ir data )
15Aplanko pavadinimas (Saugojimo aplankas )
16Įvertinimas (Įvertinkite nuotraukas )

1Matavimas (Matavimas )
2Fotografavimo režimas (Režimo parinkiklis )
3Užrakto greitis (S (užrakto pirmumo automatinis) ,M (rankinis) )
4Diafragma (A (automatinis diafragmos prioritetas) ,M (rankinis) )
5ISO jautrumas 1 (ISO jautrumo ratukas )
6Židinio nuotoliai
7Aktyvus skaitmeninis apšvietimas (Aktyvus D-Lighting )
8Vaizdo valdymas (Nustatykite vaizdo valdymą ,Nustatykite Picture Control )
9Spalvų erdvė (Spalvų erdvė )
102 blykstės režimas (Blykstės režimai )
11Baltos spalvos balansas (Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas ,Baltos spalvos balansas )
Spalvos temperatūra (Spalvos temperatūros pasirinkimas )
Iš anksto nustatytas vadovas (Iš anksto nustatytas vadovas )
Tikslus baltos spalvos balanso derinimas (Tikslus baltos spalvos balanso nustatymas )
122 blykstės kompensavimas (Blykstės kompensavimas )
2 vado režimas
13Ekspozicijos kompensavimo vertė (Ekspozicijos kompensavimo ratukas )
 1. Rodoma raudonai, jei nuotrauka buvo padaryta P , S , A arba M režimu, kai įjungtas automatinis ISO jautrumo valdymas.
 2. Blykstės duomenys rodomi tik toms nuotraukoms, padarytoms naudojant papildomas blykstes (Fotografavimas su blykste fotoaparatu ,Fotografavimas nuotoliniu būdu su blykste ).