Atkūrimo rodymo parinktys

  1. G mygtukas
  2. D atkūrimo meniu

Pasirinkite, ar fokusavimo taškai, naudojami fotografuojant, bus rodomi viso kadro atkūrimo metu. Taip pat galite pasirinkti nuotraukų informacijos, kurią galima peržiūrėti viso kadro atkūrimo metu, tipus.

  • Pažymėkite parinktį ir paspauskite 2 , kad pasirinktumėte ( M ) arba panaikintumėte pasirinkimą ( U ).
  • Norėdami užbaigti operaciją, paspauskite J .