D Atkūrimo meniu: Vaizdų tvarkymas

Norėdami pamatyti atkūrimo meniu, fotoaparato meniu pasirinkite skirtuką D (atkūrimo meniu).

Atkūrimo meniu yra šie elementai:

Taip pat žr

„Numatytieji atkūrimo meniu nustatymai“ (Atkūrimo meniu numatytieji nustatymai )