Når det første bildet ditt ikke kan vente

Gjør seg klar

 1. Sett inn batteriet og minnekortet ( Sette inn batteriet og et minnekort ).

  For informasjon om lading av batteriet, se " Lade batteriet " ( Lade batteriet ).
 2. Fest et objektiv ( Feste et objektiv ).
  • Juster indikatoren på kamerahuset med indikatoren på objektivet ( q ) og roter objektivet i retningen vist ( w ).
  • En stropp kan festes til kameraet. For mer informasjon, se " Feste stroppen " ( Feste stroppen ).
 3. Slå på kameraet og velg et språk og still klokken ( Slå på kameraet ).

Ta ( Ta bilder ( b auto) ) og se ( Vise bilder ) bilder

 1. Drei modusvelgeren til AUTO ( b ).
 2. For å fokusere, trykk utløseren halvveis ned (dvs. trykk lett på utløseren, og stopp når den trykkes halvveis ned).
 3. Uten å løfte fingeren fra utløserknappen, trykk knappen helt ned for å ta bildet.
 4. Se bildet.