d8: Visning av rammenett

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Vis 3×3 (9 divisjoner) eller 4×4 (16 divisjoner) rutenettlinjer, som er nyttige for å sjekke sammensetningen på skjermen.