c1: Utløserknapp AE-L

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg om eksponeringen skal låses når utløseren trykkes ned.

AlternativBeskrivelse
O[ På (halvt trykk) ]Når du trykker utløseren halvveis ned, låses eksponeringen.
P[ På (seriemodus) ]Eksponeringen låses bare mens utløseren trykkes helt ned.
[ Av ]Å trykke på utløseren låser ikke eksponeringen.