g2: Egendefinerte kontroller

 1. G knappen
 2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg operasjonene som utføres i videomodus ved hjelp av kamerakontrollene eller linsekontrollringen.

 • Velg rollene som spilles av kontrollene nedenfor. Marker ønsket kontroll og trykk på J .
  Alternativ
  2 [ Fn-knapp ]
  j [ AE-L/AF-L-knapp ]
  k [ OK-knapp ]
  G [ Utløserknapp ]
  S [ Lens Fn-knapp ]
  3 [ Lens Fn2-knapp ]
  l [ Linsekontrollring ]
 • Rollene som kan tildeles disse kontrollene er som følger:
  Alternativ 2 j k 1 G S 3 l
  K [ Velg midtfokuspunkt ] 4 4
  A [ AF-ON ] 4 4 4
  F [ Kun AF-lås ] 4 4 4
  E [ AE-lås (Hold) ] 4 4 4
  C [ kun AE-lås ] 4 4 4
  B [ AE/AF-lås ] 4 4 4
  n [ Emnesporing ] 4 4 4
  b [ Live view info display off ] 4 4 4 4
  b [ Visning av rammenett ] 4 4 4
  p [ Zoom på/av ] 4 4 4 4 4
  O [ MIN MENY ] 4 4 4
  3 [ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ] 4 4 4
  K [ Avspilling ] 4 4 4
  C [ Ta bilder ] 4
  1 [ Ta opp videoer ] 4 4 4
  m [ Hvitbalanse ] 4
  h [ Angi bildekontroll ] 4
  y [ Aktiv D-Lighting ] 4
  w [ Måling ] 4
  c [ Utløsermodus (lagre ramme) ] 4
  z [ Fokusmodus/AF-områdemodus ] 4
  H [ Mikrofonfølsomhet ] 4
  W [ Topp i fokus ] 4
  X [ Fokus (M/A) ] 4 2, 3
  q [ Power blenderåpning ] 4 3
  E [ Eksponeringskompensasjon ] 4 3
  [ Ingen ] 4 4 4 4 4 4 3
  1. Uansett hvilket alternativ som er valgt, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-områdemodus, fungerer knappen bare for å starte motiv- sporings-AF ( motivsporings-AF ).
  2. Kun tilgjengelig med kompatible linser.
  3. Uansett hvilket alternativ som er valgt, i manuell fokusmodus kan kontrollringen kun brukes til å justere fokus.
 • Følgende alternativer er tilgjengelige:
  Rolle Beskrivelse
  K [ Velg midtfokuspunkt ] Ved å trykke på kontrollen velges det midtre fokuspunktet.
  A [ AF-ON ] Ved å trykke på kontrollen starter autofokus.
  F [ Kun AF-lås ] Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.
  E [ AE-lås (Hold) ] Eksponering låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringslåsen slutter ikke når lukkeren utløses. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.
  C [ kun AE-lås ] Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.
  B [ AE/AF-lås ] Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes ned.
  n [ Emnesporing ] Ved å trykke på kontrollen når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-modus, aktiveres motivsporing; fokuspunktet vil endres til et sigtemiddel og skjermen og søkeren til motivsporingsskjermer.
  • For å avslutte motivsporings-AF, trykk på kontrollen igjen eller trykk på W ( Q )-knappen.
  b [ Live view info display off ] Trykk på kontrollen for å skjule ikonene og opptaksinformasjonen på skjermen. Ikoner og opptaksinformasjon kan vises ved å trykke på knappen igjen.
  b [ Visning av rammenett ] Hver gang du trykker på knappen, endres komposisjonsrammenettet på skjermen mellom [ Off ], [ On (3×3) ] og [ On (4×4) ].
  p [ Zoom på/av ] Trykk på kontrollen for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet (zoomforholdet er valgt på forhånd). Trykk igjen for å avbryte zoom.
  O [ MIN MENY ] Trykk på kontrollen for å vise "MIN MENY".
  3 [ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ] Trykk på kontrollen for å hoppe til det øverste elementet i "MIN MENY". Velg dette alternativet for rask tilgang til et ofte brukt menyelement.
  K [ Avspilling ] Trykk på kontrollen for å starte avspilling.
  C [ Ta bilder ] Trykk utløseren helt ned for å ta et bilde med et sideforhold på 16:9.
  1 [ Ta opp videoer ] Trykk på kontrollen for å starte opptaket. Trykk igjen for å avslutte opptaket.
  m [ Hvitbalanse ] Hold kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å justere hvitbalansen for videoer. Noen alternativer tilbyr underalternativer som kan velges ved å rotere underkommandohjulet.
  h [ Angi bildekontroll ] Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge en bildekontroll.
  y [ Aktiv D-Lighting ] Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere Active D-Lighting for videoer.
  w [ Måling ] Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et alternativ for videomåling.
  c [ Utløsermodus (lagre ramme) ] Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge utløsermodus for bilder tatt i videomodus.
  z [ Fokusmodus/AF-områdemodus ] Hold kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge fokusmodus, underkommandohjulet for å velge AF-områdemodus.
  H [ Mikrofonfølsomhet ] Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere mikrofonfølsomheten.
  W [ Topp i fokus ] Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge et toppnivå og underkommandohjulet for å velge toppfargen.
  X [ Fokus (M/A) ] Linsekontrollringen kan brukes for manuell fokus uavhengig av alternativet som er valgt for fokusmodus. For å refokusere med autofokus, trykk utløseren halvveis ned eller trykk på en kontroll som AF-ON er tilordnet.
  q [ Power blenderåpning ] Roter linsekontrollringen for å justere blenderåpningen.
  E [ Eksponeringskompensasjon ] Roter linsekontrollringen når eksponeringskompensasjonshjulet er satt til [ C ] for å justere eksponeringskompensasjonen.
  [ Ingen ] Kontrollen har ingen effekt.

Power blenderåpning

 • Power blenderåpning er kun tilgjengelig i modusene A og M .
 • Et 6 -ikon i opptaksdisplayet indikerer at blenderåpningen ikke kan brukes.
 • Skjermen kan flimre mens blenderåpningen justeres.