g2: Egendefinerte kontroller

 1. G knappen
 2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg operasjonene som utføres i videomodus ved hjelp av kamerakontrollene eller linsekontrollringen.

 • Velg rollene som spilles av kontrollene nedenfor. Marker ønsket kontroll og trykk på J .
  Alternativ
  2[ Fn-knapp ]
  j[ AE-L/AF-L-knapp ]
  k[ OK-knapp ]
  G[ Utløserknapp ]
  S[ Lens Fn-knapp ]
  3[ Lens Fn2-knapp ]
  l[ Linsekontrollring ]
 • Rollene som kan tildeles disse kontrollene er som følger:
  Alternativ2jk 1GS3l
  K[ Velg midtfokuspunkt ]44
  A[ AF-ON ]444
  F[ Kun AF-lås ]444
  E[ AE-lås (Hold) ]444
  C[ kun AE-lås ]444
  B[ AE/AF-lås ]444
  n[ Emnesporing ]444
  b[ Live view info display off ]4444
  b[ Visning av rammenett ]444
  p[ Zoom på/av ]44444
  O[ MIN MENY ]444
  3[ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]444
  K[ Avspilling ]444
  C[ Ta bilder ]4
  1[ Ta opp videoer ]444
  m[ Hvitbalanse ]4
  h[ Angi bildekontroll ]4
  y[ Aktiv D-Lighting ]4
  w[ Måling ]4
  c[ Utløsermodus (lagre ramme) ]4
  z[ Fokusmodus/AF-områdemodus ]4
  H[ Mikrofonfølsomhet ]4
  W[ Topp i fokus ]4
  X[ Fokus (M/A) ]4 2, 3
  q[ Power blenderåpning ]4 3
  E[ Eksponeringskompensasjon ]4 3
  [ Ingen ]444444 3
  1. Uansett hvilket alternativ som er valgt, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-områdemodus, fungerer knappen bare for å starte motiv- sporing AF (Motivsporende AF ).
  2. Kun tilgjengelig med kompatible linser.
  3. Uansett hvilket alternativ som er valgt, i manuell fokusmodus kan kontrollringen kun brukes til å justere fokus.
 • Følgende alternativer er tilgjengelige:
  RolleBeskrivelse
  K[ Velg midtfokuspunkt ]Ved å trykke på kontrollen velges det midtre fokuspunktet.
  A[ AF-ON ]Ved å trykke på kontrollen starter autofokus.
  F[ Kun AF-lås ]Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.
  E[ AE-lås (Hold) ]Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringslåsen slutter ikke når lukkeren utløses. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.
  C[ kun AE-lås ]Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.
  B[ AE/AF-lås ]Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes ned.
  n[ Emnesporing ]Ved å trykke på kontrollen når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-modus, aktiveres motivsporing; fokuspunktet vil endres til et sigtemiddel og skjermen og søkeren til skjermer for motivsporing.
  • For å avslutte motivsporings-AF, trykk på kontrollen igjen eller trykk på W ( Q )-knappen.
  b[ Live view info display off ]Trykk på kontrollen for å skjule ikonene og opptaksinformasjonen på skjermen. Ikoner og opptaksinformasjon kan vises ved å trykke på knappen igjen.
  b[ Visning av rammenett ]Hver gang du trykker på knappen, endres komposisjonsrammenettet på skjermen mellom [ Off ], [ On (3×3) ] og [ On (4×4) ].
  p[ Zoom på/av ]Trykk på kontrollen for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet (zoomforholdet er valgt på forhånd). Trykk igjen for å avbryte zoom.
  O[ MIN MENY ]Trykk på kontrollen for å vise "MIN MENY".
  3[ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]Trykk på kontrollen for å hoppe til det øverste elementet i "MIN MENY". Velg dette alternativet for rask tilgang til et ofte brukt menyelement.
  K[ Avspilling ]Trykk på kontrollen for å starte avspilling.
  C[ Ta bilder ]Trykk utløseren helt ned for å ta et bilde med et sideforhold på 16:9.
  1[ Ta opp videoer ]Trykk på kontrollen for å starte opptaket. Trykk igjen for å avslutte opptaket.
  m[ Hvitbalanse ]Hold kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å justere hvitbalansen for videoer. Noen alternativer tilbyr underalternativer som kan velges ved å rotere underkommandohjulet.
  h[ Angi bildekontroll ]Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge en bildekontroll.
  y[ Aktiv D-Lighting ]Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere Active D-Lighting for videoer.
  w[ Måling ]Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et videomålealternativ.
  c[ Utløsermodus (lagre ramme) ]Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge utløsermodus for bilder tatt i videomodus.
  z[ Fokusmodus/AF-områdemodus ]Hold kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge fokusmodus, underkommandohjulet for å velge AF-områdemodus.
  H[ Mikrofonfølsomhet ]Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere mikrofonfølsomheten.
  W[ Topp i fokus ]Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge et toppnivå og underkommandohjulet for å velge toppfargen.
  X[ Fokus (M/A) ]Linsekontrollringen kan brukes for manuell fokus uavhengig av alternativet som er valgt for fokusmodus. For å refokusere med autofokus, trykk utløseren halvveis ned eller trykk på en kontroll som AF-ON er tilordnet.
  q[ Power blenderåpning ]Roter linsekontrollringen for å justere blenderåpningen.
  E[ Eksponeringskompensasjon ]Roter linsekontrollringen når eksponeringskompensasjonshjulet er satt til [ C ] for å justere eksponeringskompensasjonen.
  [ Ingen ]Kontrollen har ingen effekt.

Power blenderåpning

 • Strømåpning er kun tilgjengelig i modusene A og M .
 • Et 6 -ikon i opptaksdisplayet indikerer at blenderåpningen ikke kan brukes.
 • Skjermen kan flimre mens blenderåpningen justeres.