Tidssone og dato

  1. G knappen
  2. B oppsettsmeny

Endre tidssoner og still inn kameraklokken. Vi anbefaler at kameraklokken justeres regelmessig.

AlternativBeskrivelse
[ Tidssone ]Velg en tidssone. [ Dato og klokkeslett ] settes automatisk til tiden i den nye tidssonen.
[ Dato og klokkeslett ]Still inn kameraklokken til tiden i den valgte [ Tidssone ].
[ Datoformat ]Velg rekkefølgen dag, måned og år skal vises i.
[ Sommertid ]Velg [ ] for å slå på sommertid, [ Av ] for å slå den av. Ved å velge [ ] flyttes klokken automatisk én time frem. Standardinnstillingen er [ Av ].

Hvis kameraklokken er initialisert, vises 1 -ikonet i opptaksdisplayet som en advarsel.