Viser bilder

Trykk på K -knappen for å se bilder og videoer tatt opp med kameraet i skjermen eller søkeren.


 • Trykk på 4 eller 2 , eller bla til venstre eller høyre på skjermen for å se andre bilder.
 • Videoer er indikert med et 1 -ikon øverst til venstre på skjermen. Trykk på J -knappen, eller trykk på a -ikonet på skjermen for å spille av videoer.
 • For å avslutte avspillingen og gå tilbake til opptaksmodus, trykk utløseren halvveis ned.

Viser videoer

Skjermvisning og bruk under videoavspilling er som følger.

Skjermvisning under videoavspilling

Følgende informasjon vises under videoavspilling, slik at du kan bekrefte videolengden og avspillingstiden. Din omtrentlige posisjon i videoen kan også bekreftes fra videofremdriftslinjen.

11 ikon
2Lengde
3a ikon
4Nåværende posisjon/total lengde
5Fremdriftslinje
6Volum
7Guide

Videoavspillingsoperasjoner

Du kan utføre følgende under videoavspilling.

TilBeskrivelse
PauseTrykk på 3 for å pause avspillingen.
GjenopptaTrykk på J -knappen for å gjenoppta avspillingen når avspillingen er satt på pause eller under tilbakespoling/fremover.
Spole tilbake/forover
 • Trykk 4 for å spole tilbake, 2 for å gå videre. Hastigheten øker for hvert trykk, fra 2× til 4× til 8× til 16×.
 • Hold 4 eller 2 nede for å hoppe til henholdsvis første eller siste bilde.
 • Den første rammen er indikert med en h i øvre høyre hjørne av skjermen, den siste rammen med en i .
Start sakte filmavspillingTrykk på 3 mens videoen er satt på pause for å starte sakte filmavspilling.
Jogg spole tilbake/forover
 • Trykk på 4 eller 2 mens videoen er satt på pause for å spole tilbake eller frem ett bilde om gangen.
 • Hold 4 eller 2 trykket for kontinuerlig tilbake- eller fremspoling.
Hopp over 10 sDrei hovedkommandohjulet ett stopp for å hoppe frem eller tilbake 10 s.
Hopp til siste eller første bildeRoter underkommandohjulet for å hoppe til siste eller første bilde.
Juster volumetTrykk på X for å øke volumet, W ( Q ) for å redusere.
Trim videoFor å vise [ EDIT VIDEO ]-menyen, sett avspillingen på pause og trykk på i -knappen.
ExitTrykk på 1 eller K for å avslutte til avspilling på full skjerm.
Fortsett skytingenTrykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus.

Sletter uønskede bilder

Bilder kan slettes som beskrevet nedenfor. Merk at bilder ikke kan gjenopprettes når de er slettet.

 1. Vis bildet.
  • Trykk på K -knappen for å starte avspilling og trykk på 4 eller 2 til ønsket bilde vises.
 2. Slett bildet.
  • Trykk på O knappen; en bekreftelsesdialog vil vises. Trykk på O knappen igjen for å slette bildet og gå tilbake til avspilling.
  • For å avslutte uten å slette bildet, trykk på K .

Avspillingsmenyen [Slett]-elementet

Bruk [ Slett ] i avspillingsmenyen for å:

 • Slett flere bilder
 • Slett bilder tatt på valgte datoer
 • Slett alle bilder i valgte mapper