Informasjonsdisplay

  1. G knappen
  2. B oppsettsmeny

Juster utseendet til informasjonsdisplayet i henhold til lysforholdene.

Mørkt på lys
Lys på mørke
AlternativBeskrivelse
w[ Mørk på lys ]For å gjøre skjermen lettere å lese på lyse steder, lyser skjermen og bokstavene vises i svart.
x[ Lys på mørkt ]For å gjøre skjermen lettere å lese på mørke steder, dimmes skjermen og bokstavene vises i hvitt.