A ( g )-knappen

Låser fokus og eksponering samtidig.

Eksponeringslås

 • Eksponeringslås kan brukes til å rekomponere bilder etter måling av et motiv som ikke vil være i det valgte fokusområdet i den endelige komposisjonen.
 • Eksponeringslås er spesielt effektiv med punkt- og sentervektet måling.

Fokuslås

 • Bruk fokuslås for å låse fokus på gjeldende motiv når AF-C er valgt for fokusmodus.
 • Når du bruker fokuslås, velg en annen AF-områdemodus enn [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ].

Låser fokus og eksponering

 1. Plasser motivet i det valgte fokuspunktet og trykk utløseren halvveis ned for å stille inn fokus og eksponering.
 2. Trykk på A ( g )-knappen.
  • Fokus og eksponering låses mens du trykker på A ( g )-knappen. Eksponeringen vil ikke endre seg selv når sammensetningen endres.
  • Et AE-L- ikon vil vises på skjermene.
 3. Hold A ( g )-knappen nede, komponer bildet på nytt og ta bilder.

  Ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet. Hvis avstanden til motivet endres, slipper du låsen og fokuserer igjen på den nye avstanden.

Låse fokus når AF-S er valgt for fokusmodus eller når AF-A er valgt og du fotograferer i AF-S

Fokus låses mens utløseren trykkes halvveis ned. Du kan også låse fokus ved å trykke på A ( g )-knappen.

Låse eksponeringen med utløseren

Hvis [ På (halvt trykk) ] er valgt for egendefinert innstilling c1 [ Utløserknapp AE-L ], låses eksponeringen mens utløseren trykkes halvveis ned.

Tar flere bilder med samme fokusavstand

 • Hvis du låste fokus ved å trykke på A ( g )-knappen, vil fokus forbli låst mellom bildene hvis du holder A ( g )-knappen nede.
 • Fokus forblir også låst hvis du holder utløseren inne halvveis mellom bildene.