Feilsøking

Løsninger på noen vanlige problemer er oppført nedenfor.

ProblemLøsning
Kameraet viser en TCP/IP-feil.Tilkoblingsinnstillinger krever justering. Sjekk innstillingene for vertsdatamaskinen eller den trådløse ruteren og juster kamerainnstillingene på riktig måte ( Nettverksinnstillinger ).
Kameraet viser feilmeldingen "ingen minnekort".Minnekortet er satt inn feil eller ikke i det hele tatt. Bekreft at minnekortet er riktig satt inn ( Sette inn batteriet og et minnekort ).
Opplastingen blir avbrutt og kan ikke gjenopptas.Opplastingen fortsetter hvis kameraet slås av og deretter på igjen ( Laster opp bilder ).
Forbindelsen er upålitelig.Hvis [ Auto ] er valgt for [ Channel ] når du kobler til en smartenhet, velger du [ Manual ] og velger kanalen manuelt ( Wi-Fi-tilkoblingsinnstillinger ).
Hvis kameraet er koblet til en datamaskin i infrastrukturmodus, kontroller at ruteren er satt til en kanal mellom 1 og 8 ( Nettverksinnstillinger ).