Frekvensrespons

  1. G knappen
  2. 1 videoopptaksmeny

Velg rekkevidden av frekvenser som innebygde og eksterne mikrofoner reagerer på.

AlternativBeskrivelse
S[ Bredt utvalg ]Ta opp et bredt spekter av frekvenser. Velg for alt fra musikk til den travle summingen i en bygate.
T[ Vokal rekkevidde ]Velg for menneskestemmer.