f6: Reversindikatorer

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg om eksponeringsindikatoren skal vises med negative verdier til venstre og positive verdier til høyre, eller med positive verdier til venstre og negative verdier til høyre.

AlternativBeskrivelse
VIndikatoren vises med positive verdier til venstre og negative verdier til høyre.
WIndikatoren vises med negative verdier til venstre og positive verdier til høyre.