Lader batteriet

Lad det medfølgende EN-EL25-batteriet i den medfølgende MH-32-batteriladeren før bruk.

Batteriet og laderen

Les og følg advarslene og advarslene i "For din sikkerhet" (For din sikkerhet ) og "Vedlikehold av kameraet og batteriet: Forsiktig" (Ta vare på kameraet og batteriet: Forsiktig ).

  • Koble laderen til en stikkontakt for å lade den. I enkelte land eller regioner kan laderen leveres med adapteren tilkoblet. Ladelampen blinker under lading, og lyser når ladingen er fullført.
  • Et utladet batteri vil lades helt opp på omtrent 2 timer og 30 minutter.

Hvis CHARGE-lampen blinker raskt

Hvis CHARGE -lampen blinker raskt (8 ganger i sekundet):

  • En batteriladingsfeil har oppstått : Koble fra laderen og ta ut og sett inn batteriet igjen.
  • Omgivelsestemperaturen er for varm eller for kald : Bruk batteriladeren ved temperaturer innenfor det angitte temperaturområdet (0–40 °C /+32–104 °F ).

Hvis problemet vedvarer, koble fra laderen og avslutt ladingen. Ta med batteriet og laderen til en Nikon-autorisert servicerepresentant.