Lader batteriet

Lad det medfølgende EN-EL25-batteriet i den medfølgende MH-32-batteriladeren før bruk.

Batteriet og laderen

  • Koble laderen til en stikkontakt for å lade den. I noen land eller regioner kan laderen leveres med adapteren tilkoblet. Ladelampen blinker under lading, og lyser når ladingen er fullført.
  • Et batteri lades helt opp på omtrent 2 timer og 40 minutter (når du bruker EN-EL25a) eller 2 timer og 30 minutter (når du bruker EN-EL25) (for et utladet batteri).

Hvis CHARGE-lampen blinker raskt

Hvis CHARGE- lampen blinker raskt (8 ganger i sekundet):

  • Det har oppstått en batteriladingsfeil : Koble fra laderen og ta ut og sett inn batteriet igjen.
  • Omgivelsestemperaturen er for varm eller for kald : Bruk batteriladeren ved temperaturer innenfor det angitte temperaturområdet (0–40 °C /+32–104 °F ).

Hvis problemet vedvarer, koble fra laderen og avslutt ladingen. Ta med batteriet og laderen til en Nikon autorisert servicerepresentant.