Blitskontroll

  1. G knappen
  2. C fotoopptaksmeny

Juster innstillingene for trådløse eksterne blitsenheter eller valgfrie blitsenheter montert på kameraets tilbehørssko.

  • For informasjon om justering av innstillinger for valgfrie blitsenheter montert på kameraets tilbehørssko, se “ On-Camera blitsfotografering ” ( On-Camera blitsfotografering ).
  • For informasjon om justering av innstillinger for trådløse eksterne blitsenheter, se " Ekstern blitsfotografering " ( Ekstern blitsfotografering ).

Blitskontrollmodus

Velg en blitskontrollmodus og blitsnivå og juster andre innstillinger for SB-500, SB-400 eller SB-300 blitsenheter montert på kameraets tilbehørssko.

  • Innstillinger for andre blitsenheter enn SB-500, SB-400 og SB-300 kan bare justeres med blitsenhetskontroller.
AlternativBeskrivelse
[ TTL ]Blitseffekten justeres automatisk i henhold til opptaksforholdene.
[ Manual ]Velg blitsnivået manuelt.

Alternativer for trådløs blits

Juster innstillingene for samtidig trådløs kontroll av flere eksterne blitsenheter. Dette alternativet er kun tilgjengelig når en SB-500 blitsenhet er montert på kameraet.

AlternativBeskrivelse
Y[ Optisk AWL ]De eksterne blitsenhetene styres ved hjelp av lavintensitetsblits som sendes ut av hovedblitsen ( Styring av eksterne blitsenheter ).
[ Av ]Ekstern blitsfotografering er deaktivert.

Gruppeblitsalternativer

Still inn blitsalternativer for hver gruppe når du fotograferer med ekstern blitsfotografering med en valgfri blitsenhet ( Ekstern blitsfotografering ). Dette alternativet er kun tilgjengelig når en SB-500 blitsenhet er montert på kameraet.