Blitskontroll

  1. G knappen
  2. C fotoopptaksmeny

Juster innstillingene for trådløse eksterne blitsenheter eller valgfrie blitsenheter montert på kameraets tilbehørssko.

  • For informasjon om justering av innstillinger for valgfrie blitsenheter montert på kameraets tilbehørssko, se "On-Camera blitsfotografering" (Blitsfotografering på kameraet ).
  • For informasjon om justering av innstillinger for trådløse eksterne blitsenheter, se "Ekstern blitsfotografering" (Ekstern blitsfotografering ).

Blitskontrollmodus

Velg en blitskontrollmodus og blitsnivå og juster andre innstillinger for SB-500, SB-400 eller SB-300 blitsenheter montert på kameraets tilbehørssko.

  • Innstillinger for andre blitsenheter enn SB-500, SB-400 og SB-300 kan bare justeres med blitsenhetskontroller.
AlternativBeskrivelse
[ TTL ]Blitseffekten justeres automatisk i henhold til opptaksforholdene.
[ Manual ]Velg blitsnivået manuelt.

Alternativer for trådløs blits

Juster innstillingene for samtidig trådløs kontroll av flere eksterne blitsenheter. Dette alternativet er kun tilgjengelig når en SB-500 blitsenhet er montert på kameraet.

AlternativBeskrivelse
Y[ Optisk AWL ]De eksterne blitsenhetene styres med lavintensitetsblits som sendes ut av hovedblitsen (Styring av eksterne blitser ).
[ Av ]Ekstern blitsfotografering er deaktivert.

Gruppeblitsalternativer

Still inn blitsalternativer for hver gruppe når du fotograferer med ekstern blitsfotografering med en valgfri blitsenhet (Ekstern blitsfotografering ). Dette alternativet er kun tilgjengelig når en SB-500 blitsenhet er montert på kameraet.