e5: Auto bracketing (modus M)

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Innstillingene som påvirkes når bracketing er aktivert i modus M , bestemmes av alternativene som er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotoopptaksmenyen og alternativet valgt for Custom Setting e5 [ Auto bracketing (modus M) ].

Egendefinert innstilling e5 [ Auto bracketing (modus M) ]Bildeopptaksmeny [ Auto bracketing set ]
AE og blits-bracketing*AE-bracketing*
F[ Blits/hastighet ]Lukkerhastighet og blitsnivåLukkerhastighet
G[ Blits/hastighet/blenderåpning ]Lukkerhastighet, blenderåpning og blitsnivåLukkerhastighet og blenderåpning
H[ Blits/blenderåpning ]Blenderåpning og blitsnivåBlenderåpning
I[ Bare blits ]Flash nivå
  1. Hvis en blits ikke brukes når [ ] er valgt for [ Auto ISO-følsomhetskontroll ] og [ Blits/hastighet ], [ Blits/hastighet/ blenderåpning ] eller [ Blits/blenderåpning ] er valgt for e5 [ Auto bracketing (modus M) ) ], ISO-følsomheten vil bli fastsatt til verdien for det første bildet i hver bracketing-sekvens.

Flash bracketing

Blits-bracketing utføres kun med i-TTL eller q A (automatisk blenderåpning) blitskontroll.