Spille inn videoer ( b auto)

b (auto)-modus kan også brukes til enkle "pek-og-skyt" videoopptak.

 1. Velg videomodus ved å dreie foto-/videovelgeren til 1 .

  Merk at valgfrie blitsenheter ikke kan brukes når kameraet er i videomodus.
 2. Drei modusvelgeren til AUTO ( b ).
 3. Trykk på videoopptaksknappen for å starte opptaket.
  • En opptaksindikator vil vises på skjermen. Skjermen viser også gjenværende tid, eller med andre ord den omtrentlige mengden nye opptak som kan tas opp på minnekortet.
   1Opptaksindikator
   2Gjenstående tid
  • Lyden tas opp via den innebygde mikrofonen. Ikke dekk til mikrofonen under opptak.
  • Hvis du trykker på motivet i skjermen under opptak, vil fokuspunktet spore motivet når det beveger seg gjennom rammen (Motivsporende AF ) .
 4. Trykk på videoopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket.

Minnekorttilgangslampen

Minnekorttilgangslampen vil lyse mens videoen tas opp. Ikke ta ut minnekortet eller batteriet.

0 -ikonet

Et 0 -ikon indikerer at videoer ikke kan tas opp.

Opptak av videoer

 • Videoopptak avsluttes automatisk hvis:
  • Maksimal lengde er nådd
  • En annen modus er valgt
  • Bilde-/videovelgeren dreies til C
  • Linsen er fjernet
 • Lyder laget av kameraet kan være hørbare i opptak som er tatt opp:
  • Under autofokus
  • Under vibrasjonsreduksjon
  • Når blenderåpning brukes

Ta bilder i videomodus

Bilder kan tas i videomodus ved å trykke utløserknappen helt ned. I [ Utløsermodus (lagre bilde) ] i videoopptaksmenyen kan du velge enkeltbilde eller kontinuerlig opptak.

 • Et C -ikon vil blinke i displayet når et bilde tas.
 • Bildefremføringshastigheten for [ Kontinuerlig ] i [ Utløsermodus (lagre ramme) ] varierer med alternativet som er valgt for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ].
 • Bilder kan tas mens opptaket pågår. Å ta bilder avbryter ikke videoopptaket. Vær imidlertid oppmerksom på at bare ett bilde vil bli tatt hver gang utløserknappen trykkes ned, selv om [ Kontinuerlig ] er valgt for [ Utløsermodus (lagre bilde) ] i videoopptaksmenyen.

Ta bilder i videomodus

 • Innstillinger for bildemodus gjelder ikke for bilder tatt i videomodus.
 • Opptil 40 bilder kan tas med hver video.
 • Merk at bilder kan tas selv når motivet ikke er i fokus.
 • Bilder tas opp med dimensjonene som er valgt for videorammestørrelse.
 • Bildekvaliteten er fastsatt til [ JPEG fin ].
 • Et N -ikon indikerer at bilder ikke kan tas.

Fotografering og videoopptak

 • Du kan legge merke til følgende i opptaksdisplayet. Disse fenomenene vil også være synlige i alle bilder eller opptak tatt opp med kameraet.
  • Flimmer eller bånd i scener opplyst av kilder som lysrør, kvikksølvdamp eller natriumlamper
  • Bevegelige objekter i displayet virker forvrengt (enkelte motiver som tog eller biler som beveger seg i høy hastighet gjennom rammen kan være forvrengt, eller hele bildet kan virke forvrengt når kameraet panoreres horisontalt)
  • Skvette kanter, fargekanter, moiré og lyse flekker kan vises på skjermen
  • Lyse områder eller bånd kan vises i scener opplyst av blinkende skilt og andre intermitterende lyskilder eller når motivet er kort opplyst av en strobe eller annen lys, øyeblikkelig lyskilde
  • Flimmer som oppstår når blenderåpning brukes under videoopptak
 • Merk at støy (lyse piksler, tåke eller linjer) og uventede farger kan vises hvis du bruker X -knappen for å zoome inn på visningen gjennom objektivet under opptak.
 • Unngå å rette kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder under opptak. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan føre til skade på kameraets interne kretser.

Zoomer i videomodus

Trykk på X -knappen i videomodus for å zoome inn på visningen (Zoomer i fotomodus ). Trykk på X -knappen under videoopptak for å vise i 1:1 (100%). Trykk på W ( Q )-knappen for å avbryte zoomen.