Før du kontakter kundestøtte

Du kan kanskje løse eventuelle problemer med kameraet ved å følge trinnene nedenfor. Sjekk denne listen før du kontakter forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.

TRINN 1Sjekk listen over vanlige problemer.
Vanlige problemer og løsninger er oppført i følgende avsnitt:
TRINN 2Slå av kameraet og ta ut batteriet, vent deretter et minutt, sett inn batteriet igjen og slå på kameraet.
Kameraet kan fortsette å skrive data til minnekortet etter fotografering. Vent minst ett minutt før du tar ut batteriet.
TRINN 3Søk på Nikons nettsteder.
TRINN 4Rådfør deg med en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Gjenoppretter standardinnstillinger

  • Avhengig av gjeldende innstillinger kan enkelte menyelementer og andre funksjoner være utilgjengelige. For å få tilgang til menyelementer som er nedtonet eller funksjoner som på annen måte er utilgjengelige, prøv å gjenopprette standardinnstillingene ved å bruke [ Tilbakestill alle innstillinger ]-elementet i oppsettmenyen.
  • Vær imidlertid oppmerksom på at profiler for trådløst nettverk, informasjon om opphavsrett og andre brukergenererte oppføringer også tilbakestilles. Etter tilbakestilling kan ikke innstillingene gjenopprettes.