ISO-følsomhetsskiven

Kameraets lysfølsomhet (ISO-følsomhet) kan justeres i henhold til mengden lys som er tilgjengelig. Generelt gir å velge høyere verdier raskere lukkerhastigheter med samme blenderåpning.

Justering av ISO-følsomhet

 • Hold utløseren for ISO-følsomhetsskiven og roter ISO-følsomhetsskiven.
 • Alternativet som er valgt vises i displayet under opptak.

Fotomodus

 • Velg mellom verdier fra ISO 100 til 51200. Du kan stille inn ISO-følsomhetsskiven til [ H1 ] (Hi 1) for omtrent ett trinn høyere, eller [ H2 ] (Hi 2) for omtrent to trinn høyere fra ISO 51200.
 • I modus b er innstillingen fast på ISO-A (AUTO), og kameraet justerer automatisk ISO-følsomheten.
 • Hvis [ Stille fotografering ] i fotoopptaksmenyen er satt til [ ], kan ikke ISO-følsomhetene [ H1 ] (Hi 1) og [ H2 ] (Hi 2) brukes. Hvis ISO-følsomhetsskiven er satt til [ H1 ] eller [ H2 ], vil ISO-følsomheten settes til ISO 51200.

Automatisk ISO-følsomhetskontroll når du tar bilder

Hvis du angir [ ISO-følsomhetsinnstillinger ] (ISO-følsomhetsinnstillinger ) > [ Automatisk ISO-følsomhetskontroll ] i fotoopptaksmenyen til [ ], vil kameraet automatisk endre ISO-følsomheten når riktig eksponering ikke kan oppnås med ISO-følsomheten satt i modusene P , S , A og M.

Videomodus

 • Du kan bare justere ISO-følsomheten under følgende innstillinger. I alle andre tilfeller justerer kameraet automatisk ISO-følsomheten.
  • Modus: M
  • [ ISO-følsomhetsinnstillinger ] > [ Auto ISO-kontroll (modus M) ] i videoopptaksmenyen: [ Av ]
 • Velg mellom verdier fra ISO 100 til 25600. Hvis ISO-følsomhetsskiven er satt til en annen verdi, settes den til ISO 25600.

Høy ISO-følsomhet

Jo høyere ISO-følsomhet, desto mindre lys trengs for å lage en eksponering, noe som gjør det mulig å ta bilder når belysningen er dårlig og bidrar til å forhindre uskarphet når motivet er i bevegelse. Vær imidlertid oppmerksom på at jo høyere følsomhet, desto mer sannsynlig er det at bildet blir påvirket av "støy" i form av tilfeldig fordelte lyse piksler, tåke eller linjer.

H1 og H2

En innstilling på [ H1 ] (Hi 1) tilsvarer en ISO-følsomhet ca. 1 EV høyere enn ISO 51200 (tilsvarer ISO 102400) og [ H2 ] (Hi 2) til en ISO-følsomhet ca. 2 EV høyere (tilsvarer ISO 204800) . Merk at bilder tatt med disse innstillingene er spesielt utsatt for "støy" i form av tilfeldig fordelte lyse piksler, tåke eller linjer.