c2: Selvutløser

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg lengden på utløserforsinkelsen, antall bilder tatt og intervallet mellom bildene i selvutløsermodus.

AlternativBeskrivelse
[ Selvutløserforsinkelse ]Velg lengden på utløserforsinkelsen.
[ Antall skudd ]Trykk på 1 og 3 for å velge antall bilder som skal tas hver gang utløserknappen trykkes ned; velg mellom verdier fra 1 til 9.
[ Intervall mellom skudd ]Velg intervallet mellom bilder når [ Antall bilder ] er mer enn 1.