Overvåk fargebalansen

 1. G knappen
 2. B oppsettsmeny

Juster fargebalansen på skjermen etter din smak.

 • [ Monitor fargebalanse ] kan bare justeres når skjermen er den aktive skjermen. Den kan ikke justeres når [ Kun søker ] er valgt for monitormodus eller når øyet er rettet mot søkeren.
 • Fargebalansen justeres med multivelgeren. Trykk på 1 , 3 , 4 eller 2 for å justere fargebalansen som vist nedenfor. Trykk på J for å lagre endringene.

  1Øk grønn
  2Øk rav
  3Øk magenta
  4Øk blått
 • Skjermens fargebalanse gjelder bare for menyer, avspilling og opptaksskjermen; bilder og videoer tatt med kameraet påvirkes ikke.
 • Referansebildet er enten det siste bildet som ble tatt eller, i avspillingsmodus, bildet som sist ble vist. Hvis minnekortet ikke inneholder noen bilder, vil en tom ramme vises i stedet.
 • For å velge et annet bilde, trykk på W ( Q )-knappen. Marker ønsket bilde og trykk på J for å velge det som referansebilde.
 • For å se det uthevede bildet zoomet inn, trykk og hold X -knappen.