RAW -opptak

  1. G knappen
  2. C fotoopptaksmeny

Velg litt dybde for RAW-bilder.

AlternativBeskrivelse
q[ 12-biter ]RAW-bilder tas opp med en bitdybde på 12 biter.
r[ 14-biter ]RAW-bilder tas opp med en bitdybde på 14 biter. Filer som er tatt opp med en bitdybde på 14 biter inneholder flere fargedata enn bilder tatt opp med [ 12-bit ]. Filer som er tatt opp med en bitdybde på 14 biter, er også større enn bilder som er tatt opp med [ 12-bit ].