b1: Enkel eksponeringskompensasjon

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg om eksponeringskompensasjon kan utføres med kommandohjulet når eksponeringskompensasjonshjulet er satt til [ C ].

AlternativBeskrivelse
[ På (Automatisk tilbakestilling) ]Eksponeringskompensasjon kan justeres ved hjelp av et kommandohjul. Innstillingen valgt med kommandohjulet tilbakestilles når kameraet slås av eller standby-timeren utløper.
[ ]Eksponeringskompensasjon kan justeres ved hjelp av et kommandohjul. Eksponeringskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet slås av eller standby-timeren utløper (i b -modus tilbakestilles eksponeringskompensasjonen når kameraet slås av).
[ Av ]Still inn eksponeringskompensasjonen med eksponeringskompensasjonshjulet.
  • Aktivert i modusene P , S , A og b . I modus b , still inn egendefinert innstilling b4 [ b modus eksponeringskomp. ] til [ Aktiver ]. Enkel eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig i andre moduser.
  • Kommandohjulet som brukes varierer med opptaksmodusen.