Lagre fokusposisjon

  1. G knappen
  2. B oppsettsmeny

Hvis satt til [ On ], lagres fokusposisjonen i samme posisjon som før kameraet ble slått av når du slår det av og deretter på igjen.

  • Fokusposisjonen kan endres avhengig av zoomoperasjonen og temperaturendringer.
  • Denne funksjonen er bare aktivert når et Z-montert objektiv med en autofokusfunksjon er festet.
  • Hvis satt til [ On ], kan det ta litt tid før du kan betjene kameraet etter at du har slått det på.