Bildeanmeldelse

  1. G knappen
  2. D avspillingsmeny

Velg om bildene skal vises automatisk på skjermen umiddelbart etter opptak.

AlternativBeskrivelse
[ ]Bilder vises i den valgte skjermen (skjerm eller søker) etter hvert som de tas.
[ På (bare skjerm) ]Bilder vises kun etter opptak når skjermen brukes til å komponere bilder. Bilder vises ikke i søkeren når [ Kun søker ] er valgt for monitormodus.
[ Av ]Bilder kan bare vises ved å trykke på K -knappen.