f2: Egendefinerte kontroller (opptak)

 1. G knappen
 2. A egendefinerte innstillinger-meny

Velg operasjonene som utføres i fotomodus ved hjelp av kamerakontrollene eller linsekontrollringen.

 • Velg rollene som spilles av kontrollene nedenfor. Marker ønsket kontroll og trykk på J .

  Alternativ
  2[ Fn-knapp ]
  j[ AE-L/AF-L-knapp ]
  k[ OK-knapp ]
  z[ Videoopptaksknapp ]
  S[ Lens Fn-knapp ]
  3[ Lens Fn2-knapp ]
  l[ Linsekontrollring ]
 • Rollene som kan tildeles disse kontrollene er som følger:
  Alternativ2jk 1zS3l
  K[ Velg midtfokuspunkt ]44
  A[ AF-ON ]4444
  F[ Kun AF-lås ]4444
  E[ AE-lås (Hold) ]44444
  D[ AE-lås (Tilbakestill ved utløsning) ]44444
  C[ kun AE-lås ]4444
  B[ AE/AF-lås ]4444
  r[ FV-lås ]444
  h[ c Deaktiver/aktiver ]444
  q[ Forhåndsvisning ]4444
  L[ Matrisemåling ]444
  M[ Sentrumsvektet måling ]444
  N[ Spotmåling ]444
  t[ Høydepunktsvektet måling ]444
  1[ Bracketing burst ]444
  4[ + RAW ]4444
  n[ Emnesporing ]444
  L[ Stille fotografering ]444
  b[ Live view info display off ]44444
  b[ Visning av rammenett ]4444
  p[ Zoom på/av ]444444
  O[ MIN MENY ]4444
  3[ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]4444
  K[ Avspilling ]444
  J[ Velg bildeområde ]44
  8[ Bildekvalitet/størrelse ]44
  m[ Hvitbalanse ]44
  h[ Angi bildekontroll ]44
  y[ Aktiv D-Lighting ]44
  w[ Måling ]44
  I / Y[ Blitsmodus/kompensasjon ]44
  v[ Utløsermodus ]4
  z[ Fokusmodus/AF-områdemodus ]44
  t[ Auto bracketing ]44
  $[ Multieksponering ]44
  2[ HDR (høyt dynamisk område) ]44
  z[ Modus for eksponeringsforsinkelse ]44
  W[ Topp i fokus ]4
  w[ Velg ikke-CPU-objektivnummer ]44
  X[ Fokus (M/A) ]4 2, 3
  q[ Blenderåpning ]4 3
  E[ Eksponeringskompensasjon ]4 3
  [ Ingen ]4444444 3
  1. Uansett hvilket alternativ som er valgt, når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-områdemodus, fungerer knappen bare for å starte motiv- sporing AF (Motivsporende AF ).
  2. Kun tilgjengelig med kompatible linser.
  3. Uansett hvilket alternativ som er valgt, i manuell fokusmodus kan kontrollringen kun brukes til å justere fokus.
 • Følgende alternativer er tilgjengelige:
  RolleBeskrivelse
  K[ Velg midtfokuspunkt ]Ved å trykke på kontrollen velges det midtre fokuspunktet.
  A[ AF-ON ]Ved å trykke på kontrollen starter autofokus.
  F[ Kun AF-lås ]Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.
  E[ AE-lås (Hold) ]Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringslåsen slutter ikke når lukkeren utløses. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.
  D[ AE-lås (Tilbakestill ved utløsning) ]Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til, lukkeren utløses eller standby-timeren utløper.
  C[ kun AE-lås ]Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.
  B[ AE/AF-lås ]Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes ned.
  r[ FV-lås ]Trykk på kontrollen for å låse blitsverdien for valgfrie blitsenheter; trykk igjen for å avbryte FV-låsen.
  h[ c Deaktiver/aktiver ]Hvis blitsen er aktivert for øyeblikket, vil den bli deaktivert mens kontrollen trykkes inn. Hvis blitsen for øyeblikket er av, vil synkronisering med frontgardin bli valgt mens kontrollen trykkes inn.
  q[ Forhåndsvisning ]Hold kontrollen nede for å forhåndsvise bildefarge, eksponering og dybdeskarphet.
  L[ Matrisemåling ][ Matrisemåling ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.
  M[ Sentrumsvektet måling ][ Sentrumsvektet måling ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.
  N[ Spotmåling ][ Spot metering ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.
  t[ Høydepunktsvektet måling ][ Highlight-weighted metering ] aktiveres mens kontrollen trykkes inn.
  1[ Bracketing burst ]
  • Hvis kontrollen trykkes inn når et annet alternativ enn [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotoopptaksmenyen i kontinuerlig utløsermodus, vil kameraet ta alle bildene i gjeldende bracketingprogram og gjenta bracketing-serien mens utløseren trykkes ned. I enkeltbilde-utløsermodus vil opptaket avsluttes etter den første bracketing-serie.
  • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ] vil kameraet ta bilder mens utløseren trykkes ned og bruke hvitbalanse bracketing på hvert bilde.
  4[ + RAW ]
  • Hvis et JPEG-alternativ for øyeblikket er valgt for bildekvalitet, vil "RAW" vises og en RAW-kopi vil bli tatt opp med neste bilde tatt etter at kontrollen er trykket. Den opprinnelige bildekvalitetsinnstillingen vil gjenopprettes når du fjerner fingeren fra utløserknappen eller trykker på kontrollen igjen, og avbryter [ + RAW ].
  • RAW-kopier tas opp med innstillingene som er valgt for [ RAW-opptak ] i fotoopptaksmenyen.
  n[ Emnesporing ]Ved å trykke på kontrollen når [ Auto-område-AF ], [ Auto-område-AF (mennesker) ] eller [ Auto-område-AF (dyr) ] er valgt for AF-område-modus, aktiveres motivsporing; fokuspunktet vil endres til et sigtemiddel og skjermen og søkeren til skjermer for motivsporing.
  • For å avslutte motivsporings-AF, trykk på kontrollen igjen eller trykk på W ( Q )-knappen.
  L[ Stille fotografering ]Trykk på kontrollen for å utføre stille fotografering. Trykk igjen for å avbryte stille fotografering.
  b[ Live view info display off ]Trykk på kontrollen for å skjule ikonene og opptaksinformasjonen på skjermen. Ikoner og opptaksinformasjon kan vises ved å trykke på knappen igjen.
  b[ Visning av rammenett ]Hver gang du trykker på knappen, endres komposisjonsrammenettet på skjermen mellom [ Off ], [ On (3×3) ] og [ On (4×4) ].
  p[ Zoom på/av ]Trykk på kontrollen for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet (zoomforholdet er valgt på forhånd). Trykk igjen for å avbryte zoom.
  O[ MIN MENY ]Trykk på kontrollen for å vise "MIN MENY".
  3[ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]Trykk på kontrollen for å hoppe til det øverste elementet i "MIN MENY". Velg dette alternativet for rask tilgang til et ofte brukt menyelement.
  K[ Avspilling ]Trykk på kontrollen for å starte avspilling.
  J[ Velg bildeområde ]Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge bildeområdet.
  8[ Bildekvalitet/størrelse ]Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge et bildekvalitetsalternativ og underkommandohjulet for å velge bildestørrelse.
  m[ Hvitbalanse ]For å velge et hvitbalansealternativ, hold inne knappen og roter hovedkommandohjulet. Noen alternativer tilbyr underalternativer som kan velges ved å rotere underkommandohjulet.
  h[ Angi bildekontroll ]Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge en bildekontroll.
  y[ Aktiv D-Lighting ]Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere Active D-Lighting.
  w[ Måling ]Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et målealternativ.
  I / Y[ Blitsmodus/kompensasjon ]Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge en blitsmodus og underkommandohjulet for å justere blitseffekten.
  v[ Utløsermodus ]Trykk på kontrollen og drei hovedkommandohjulet for å velge en utløsermodus. Når utløsermodusen er [ Kontinuerlig L ], kan du endre innstillingen for bildefremføringshastighet ved å rotere underkommandohjulet, og når utløsermodusen er [ Selvutløser ], kan du endre innstillingen for tiden til lukkeren er frigjøres ved å rotere underkommandohjulet.
  z[ Fokusmodus/AF-områdemodus ]Hold kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge fokusmodus, underkommandohjulet for å velge AF-områdemodus.
  t[ Auto bracketing ]Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge antall bilder, og underkommandohjulet for å velge intervalltrinn eller Aktiv D-Lighting-mengde.
  $[ Multieksponering ]Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å velge antall bilder.
  2[ HDR (høyt dynamisk område) ]Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å velge eksponeringsdifferensial.
  z[ Modus for eksponeringsforsinkelse ]Trykk på kontrollen og drei et kommandohjul for å velge utløserforsinkelsen.
  W[ Topp i fokus ]Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge et toppnivå og underkommandohjulet for å velge toppfargen.
  w[ Velg ikke-CPU-objektivnummer ]Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et objektivnummer som er lagret ved hjelp av [ Non-CPU lens data ]-elementet i oppsettmenyen.
  X[ Fokus (M/A) ]Autofokus kan overstyres ved å rotere linsekontrollringen (autofokus med manuell overstyring). Kontrollringen kan brukes til manuell fokus mens utløseren trykkes halvveis ned. For å refokusere med autofokus, løft fingeren fra utløseren og trykk den halvveis ned igjen.
  q[ Blenderåpning ]Roter linsekontrollringen for å justere blenderåpningen.
  E[ Eksponeringskompensasjon ]Roter linsekontrollringen når eksponeringskompensasjonshjulet er satt til [ C ] for å justere eksponeringskompensasjonen.
  [ Ingen ]Kontrollen har ingen effekt.