Funksjoner tilgjengelig med "C" fastvareversjon 1.30

Nye alternativer for egendefinerte innstillinger f2 "Egendefinerte kontroller (fotografering)" og g2 "Egendefinerte kontroller": "Lagre fokusposisjon" og "Hent fokusposisjon"

[ Lagre fokusposisjon ] og [ Hent fokusposisjon ] er lagt til rollene som kan tildeles kamerakontroller for egendefinerte innstillinger f2 [ Egendefinerte kontroller (opptak) ] og g2 [ Egendefinerte kontroller ]. Tilordne [ Lagre fokusposisjon ] til henholdsvis [ Lens Fn-knapp ] og [ Hent fokusposisjon ] til [ Lens Fn2-knapp ] for å lagre og raskt gjenopprette objektivets nåværende fokusposisjon ved å bruke disse kontrollene ("minnegjenkalling"). Du kan finne dette nyttig hvis du ofte går tilbake til motiver med en fast fokusavstand.

 • Minnegjenkalling er kun tilgjengelig når et Z-monteringsobjektiv med autofokus utstyrt med Fn- og Fn2 -knapper er montert på kameraet. Hvis objektivet ikke er utstyrt med en Fn2 -knapp, kan ikke kameraet lagre fokusposisjonen selv om [ Lagre fokusposisjon ] er tilordnet til objektivets Fn- knapp.
 • Fokusposisjoner kan lagres og hentes frem i både foto- og videomodus.
 • Fokusposisjoner kan lagres i alle fokusmoduser.
 • Den lagrede fokusposisjonen tilbakestilles når objektivet tas av.

Minnegjenkalling

 1. Velg [Lagre fokusposisjon] for egendefinert innstilling f2 [Egendefinerte kontroller (opptak)] eller g2 [Egendefinerte kontroller] > [Lens Fn-knapp].

 2. Velg [Hent fokusposisjon] for egendefinert innstilling f2 [Egendefinerte kontroller (opptak)] eller g2 [Egendefinerte kontroller] > [Lens Fn2-knapp].
 3. Fokuser på ønsket motiv i opptaksdisplayet og trykk og hold inne objektivets Fn-knapp.

  Et 5 ikon vil vises i opptaksdisplayet hvis operasjonen er vellykket.
 4. Trykk på objektivets Fn2-knapp.
  • Den lagrede fokusposisjonen vil bli gjenopprettet.
  • Ved å holde på objektivets Fn2- knapp aktiveres manuell fokus, og kameraet vil ikke fokusere på nytt hvis utløseren trykkes halvveis ned mens kontrollen trykkes ned.

Forsiktig: Minnegjenkalling

 • Fokusposisjoner kan ikke lagres mens opptaksinformasjon vises.
 • Endringer i omgivelsestemperaturen kan føre til at fokus blir tilbakekalt til en annen posisjon enn den der det ble lagret.
 • Tidligere lagrede fokusposisjoner har en tendens til å endres hvis de gjenkalles etter at objektivets brennvidde er justert via zoom. Hvis en lagret fokusposisjon hentes frem etter at objektivets brennvidde er justert, vil kameraet avgi fire korte pip, forutsatt at et annet alternativ enn [ Av ] er valgt for [ Beep options ] > [ Beep on/off ] i oppsettmenyen .

Pip

 • Hvis et annet alternativ enn [ Av ] er valgt for [ Beep-alternativer ] > [ Beep on/off ] i oppsettmenyen, vil kameraet avgi to korte pip når en fokusposisjon lagres eller hentes frem i fotomodus.
 • Et pip høres ikke i stille fotografering, videomodus eller når [ Av ] er valgt for [ pipealternativer ] > [ pipe på/av ].