b4: b -modus eksponeringskomp.

  1. G knappen
  2. A egendefinerte innstillinger-meny

Når satt til [ Deaktiver ], kan ikke eksponeringskompensasjonen justeres i modus b .